Nodarbinātība, sociālās lietas un iekļautība

Darbs citā ES valstī

Darbs citā ES valstī

Ja esat ES pilsonis, jums ir tiesības strādāt un meklēt darbu arī citā ES valstī.

Šajā vietnē uzzināsit, kādas ir darba ņēmēju tiesības, pārceļoties uz citu Eiropas Savienības dalībvalsti, un kādi ierobežojumi ir spēkā darba ņēmējiem no valstīm, kas ES pievienojās salīdzinoši nesen.

Ir piedāvāts arī īss pārskats par ārpuskopienas valstu pilsoņu tiesībām saistībā ar darbu citā ES valstī.

Turklāt uzzināsit, kādi nosacījumi ir spēkā, ja darba devējs jūs uz laiku norīko darbā citā dalībvalstī.

EURES tīkls ar vairāk nekā 850 EURES konsultantiem un EURES tīmekļa portāls ar darba piedāvājumiem un praktiskiem padomiem palīdzēs jums atrast darbu un veiksmīgi pārcelties uz ārzemēm.

Ieteikt šo lapu: