Nodarbinātība, sociālās lietas un iekļautība

Par mums

ES nodarbinātības un sociālā politika praktiski palīdz iedzīvotājiem, piemēram, meklējot darbu, pārceļoties uz citu dalībvalsti, lai tur strādātu un dzīvotu, pilnveidojot savas prasmes utt.. Šis ģenerāldirektorāts, sadarbojoties ar valstu iestādēm, sociālajiem partneriem, sabiedriskajām organizācijām un citām ieinteresētajām personām, meklē risinājumu problēmām, kas saistītas ar globalizāciju, Eiropas sabiedrības novecošanu un sociālās realitātes pārmaiņām. Mēs aktīvi darbojamies, piemēram, šādās jomās.

  • Vairāk labāku darbavietu, īstenojot Eiropas nodarbinātības stratēģiju (tā tuvina politiku, ko valstis īsteno šajā jomā) un izmantojot Eiropas Sociālo fondu (9 miljardi eiro gadā, ko pārvalda sadarbībā ar dalībvalstīm). 
  • Brīva darba ņēmēju pārvietošanās un sociālā nodrošinājuma sistēmu koordinēšana  - tas nozīmē, ka ikvienam ES valstspiederīgajam ir tiesības dzīvot un strādāt jebkurā ES valstī un ka cilvēkus, kas izvēlējušies pārcelties uz citu valsti, nediskriminē sociālās drošības (tostarp veselības aprūpes) ziņā.
  • Labāki darba apstākļi, nosakot obligātas prasības, kurām jāatbilst katrai darba vietai, atbalstot un veidojot sociālo dialogu Eiropas līmenī, modernizējot darba attiecības un atbalstot ES darba ņēmējus, kas vēlas strādāt ārzemēs.
  • Sociālā integrācija, veicinot nabadzības un sociālās atstumtības apkarošanu, sociālās aizsardzības sistēmu reformu, izvērtējot jaunas demogrāfiskās un sociālās attīstības tendences. 
  • Eiropas Komisijas prioritātes ir izklāstītas Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības ģenerāldirektorāta ikgadējā vadības plānā.

Informācija par ģenerāldirektora vadītajām sanāksmēm

Atbilstīgi Komisijas saistībām par labu caurskatāmībai ģenerāldirektori publicē informāciju par savām sanāksmēm ar organizācijām un pašnodarbinātām personām.

Informācija par ģenerāldirektora Josta Kortes (Joost Korte) vadītajām sanāksmēm

Pēdējo sešu mēnešu laikā par šo tematu ziņas nav bijušas.

Ieteikt šo lapu: