Nodarbinātība, sociālās lietas un iekļautība

Eiropas Sociālo tiesību pīlāra īstenošana

Minētais pīlārs nosaka 20 būtiskus principus un tiesības, kas nepieciešami taisnīgu un labi funkcionējošu darba tirgu un sociālās drošības sistēmu atbalstam.

Pīlārs pamatā ir izstrādāts eirozonai, taču tas ir piemērojams visām ES dalībvalstīm, kuras vēlas to īstenot.

Īstenot Eiropas sociālo tiesību pīlāra principus un tiesības ir dalībvalstu, ES iestāžu, sociālo partneru un citu ieinteresēto personu kopīgs uzdevums.

ES vadītāji izsludināja Eiropas sociālo tiesību pīlāru 2017. gada novembrī Gēteburgā sarīkotajā sociālo lietu samitā.

Ieteikt šo lapu: