Užimtumas, socialiniai reikalai ir įtrauktis

Parama verslininkams ir savarankiškai dirbantiems asmenims

Verslumas ir savarankiškas darbas padeda:

  • kurti darbo vietas,
  • ugdyti įgūdžius,
  • sudaryti galimybę bedarbiams ir pažeidžiamiems asmenims visapusiškai dalyvauti visuomenės ir šalies ūkio veikloje.

Strategijoje „Europa 2020“ pripažįstama, kad verslumas ir savarankiškas darbas yra labai svarbūs siekiant pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo. Be to, svarbiausias Europos Komisijos prioritetas – padėti Europos ekonomikai vėl augti ir didinti darbo vietų skaičių neįbrendant į naujas skolas.

Remdama verslumą ir savarankišką darbą Europos Komisija daugiausia dėmesio skiria:

Europos Komisija siekia:

  • labiau informuoti apie verslumą ir savarankišką darbą,
  • stiprinti pajėgumus ES šalyse ir regionuose,
  • remti verslumą finansiškai.

Žinių gilinimas

Didelė šios verslumo žinių kūrimo ir abipusio mokymosi veiklos dalis vykdoma bendradarbiaujant su EBPO. Tarp bendrų leidinių yra serija „Missing Entrepreneurs“, kuriuose daugiausia dėmesio skiriama verslumo plėtrai pažeidžiamose (jaunų asmenų, moterų, vyresnio amžiaus asmenų, migrantų, neįgaliųjų) grupėse. Be to, leidžiamos politikos santraukos, kuriose aptariami vyresnio amžiaus asmenų verslumojaunimo verslumosavarankiško darbo palaikymoneformalaus verslumo klausimai.

Gebėjimų stiprinimas

Bendradarbiaujant su EBPO vis labiau atsižvelgiama į konkrečių šalių analizę. Rengiant ataskaitas siekiama padėti valstybėms narėms gerinti jaunų verslininkų rėmimą arba iš bedarbystės padedantį išbristi verslumą.

Europos Komisija ir EBPO kartu parengė  Geresnio verslumo politikos priemonę, kuri gali paskatinti verslumo tobulinimo politiką miestuose, regionuose ar ES šalyse. Ši priemonė taikoma politikos kryptims, kuriomis remiamas pažeidžiamų grupių asmenų verslumas ir socialinis verslumas.

Finansinis verslumo rėmimas

Mikrofinansų srityje Europos užimtumo ir socialinės įtraukties mikrofinansų skyrimo priemonė ir trečioji Užimtumo ir socialinių inovacijų programos (EaSI) kryptis padeda skatinti savarankišką darbą ir labai mažų įmonių kūrimą. Finansine parama pagal EaSI trečiąją kryptį taip pat gali naudotis socialinės įmonės.

Europos socialinis fondas (ESF) skatina verslumą teikdamas finansines ir verslo rėmimo paslaugas. Tikslinė parama teikiama nepakankamai atstovaujamų ir palankių sąlygų neturinčių asmenų grupėms, įskaitant moteris verslininkes ir neįgaliuosius.

Bendrinti šį puslapį