Užimtumas, socialiniai reikalai ir įtrauktis

Naujienos 09/09/2016

„Socialinės darbotvarkės“ 45-asis numeris. Įgūdžiai: nauja darbotvarkė

Per ateinančius mėnesius Europos Komisija imsis dešimties iniciatyvų, skirtų įgyvendinti birželio 10 d. priimtą Naują Europos įgūdžių darbotvarkę.

 

 

 

Leidinio „Socialinės darbotvarkės“ 45-ajame numeryje daugiausia dėmesio skiriama:

  • įgūdžių garantijai (skirtai gerinti suaugusių darbuotojų raštingumo, skaičiavimo ir skaitmeninius įgūdžius);
  • Europos kvalifikacijų sandaros stiprinimui.

Be to, tęsiant praėjusiame numeryje nagrinėtą pabėgėlių temą, išsamiai pristatomas birželio 7 d. Komisijos priimtas Veiksmų planas dėl trečiųjų šalių piliečių integracijos.

Bendrinti šį puslapį