Užimtumas, socialiniai reikalai ir įtrauktis

Oficialūs dokumentai

Šioje svetainėje skelbiami oficialūs dokumentai, dėl kurių sutarė Socialinės apsaugos sistemų koordinavimo administracinė komisija, ir jos sprendimai bei rekomendacijos.

Sprendimai ir rekomendacijos

Priimti keli Administracinės komisijos sprendimai ir rekomendacijos dėl modernizuoto koordinavimo reglamentų nuostatų (ankstesnius sprendimus galima rasti susijusiuose šio puslapio dokumentuose).

Kiti oficialūs dokumentai

Struktūrizuoti elektroniniai dokumentai

Pagal modernizuoto koordinavimo reglamentus reikalaujama, kad institucijos visoje ES duomenimis keistųsi elektroniniu būdu. Tai bus daroma per EESSI sistemą. Struktūrizuoti elektroniniai dokumentai (SED) parengti ir jais bus keičiamasi elektronine tvarka (pagal vadinamuosius veiklos panaudos atvejus), todėl duomenų perdavimas iš vienos institucijos į kitą taps paprastesnis ir veiksmingesnis. Iki dvejų metų pereinamojo laikotarpio pabaigos, kai visos valstybės narės taikys elektroninius mainus, galima naudoti ir spausdintinius SED.

Nešiojamieji dokumentai

Pagal modernizuotą koordinavimą ankstesnių spausdintinių e. formų neliks, tačiau kai kuriais atvejais piliečių prašoma informacija bus išduota nešiojamojo dokumento forma. Iš viso yra dešimt nešiojamųjų dokumentų, įskaitant Europos sveikatos draudimo kortelę. Be jos, kiti dokumentai taip pat išduodami spausdintine forma. Jie išduodami nuo 2010 m. gegužės 1 d. ir net pasibaigus pereinamajam laikotarpiui.

Administracinės komisijos posėdžių pagrindinės išvados

Administracinės komisijos posėdžiai vyksta mažiausiai keturis kartus per metus. Siekdamos skaidrumo delegacijos susitarė čia skelbti šių posėdžių, pradedant nuo 2016 m. birželio mėn. posėdžio, pagrindines išvadas.

Per paskutinius šešis mėnesius susijusių naujienų nebuvo.

Bendrinti šį puslapį