Užimtumas, socialiniai reikalai ir įtrauktis

Analizė, vertinimas, poveikio vertinimas

© Bacho Foto / Fotolia

Europos visuomenė ir darbo rinkos sparčiai kinta. Šiuos pokyčius skatina įvairūs veiksniai, įskaitant globalizaciją, technologijų pažangą ir gyventojų senėjimą. 

Europos Komisija padeda politikos formuotojams analizuodama svarbias socialines ir darbo rinkų tendencijas. Daugiau informacijos pateikta tolesniuose šios svetainės skyriuose: Užimtumo ir socialinė analizė

Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties politikos ir fondų vertinimais ir poveikio vertinimais užtikrinama, kad ES politika ir teisės aktai būtų rengiami atvirai ir skaidriai, remiantis geriausiais turimais įrodymais ir visapusiškai dalyvaujant suinteresuotiesiems subjektams. Tai padeda siekti tikslų mažiausiomis sąnaudomis. Išsamesnės informacijos šaltiniai: Vertinimas ir poveikio vertinimas 

Europos Komisijos užsakyti užimtumo, socialinių reikalų ir lygių galimybių sričių leidiniai, taip pat pagalbiniai vertinimų ir poveikio vertinimų tyrimai yra pateikti šios svetainės leidinių kataloge.

Bendrinti šį puslapį