Užimtumas, socialiniai reikalai ir įtrauktis

Kaip naudotis savo teisėmis

Teisiniai veiksmai nacionaliniu lygmeniu

  • Jei nacionalinės valdžios institucijos sprendimu pažeidžiamos jūsų teisės, pirmiausia siekite ginti savo teises naudodamiesi tos šalies teisės aktuose numatyta apskundimo tvarka.
  • Paskelbus sprendimą, jį apskųsti galima tik per ribotą laiką. Svarbu žinoti apie tokius terminus ir jų laikytis.
  • Nacionalinio nagrinėjimo metu bendraujant su nacionalinėmis valdžios institucijomis ir teismuose galima remtis laisvą darbuotojų judėjimą reglamentuojančiais ES teisės aktais.

ES informavimas ir problemų sprendimo priemonės 

  • Dėl informacijos visais ES klausimais kreipkitės į „Europe Direct“.
  • Jei siekiate išspręsti problemą, kilusią dėl nacionalinės administravimo įstaigos veiksmų kitoje ES šalyje, pateikite užklausą „Solvit“.
  • Jei pageidaujate nemokamos teisinės konsultacijos konkrečiu klausimu, pateikite užklausą tarnybai „Jūsų Europos patarėjas“.
  • Jei manote, kad kurios nors šalies įstatymais arba valdžios institucijų elgesiu pažeidžiamos ES teisės aktais nustatytos jūsų teisės, galite raštu pateikti skundą Europos Komisijai.

Bendrinti šį puslapį