Užimtumas, socialiniai reikalai ir įtrauktis

Europos socialinis fondas (ESF)

Investicijos į žmones

Europos socialinis fondas (ESF) yra pagrindinė užimtumo ir socialinės įtraukties skatinimo priemonė Europoje. Jis padeda neturintiems darbo žmonėms jį rasti, o turintiems – rasti geresnį, nepalankioje padėtyje esantiems žmonėms integruotis į visuomenę ir visiems užtikrina teisingesnes galimybes gyvenime.

Tai jis daro investuodamas į Europos gyventojus ir jų gebėjimus – dirbančiuosius ir bedarbius, jaunus ir senus.

Kasmet Fondas padeda apie 10 mln. žmonių rasti darbą arba patobulinti gebėjimus, kad jie galėtų rasti darbą ateityje.

Tai svarbu:

  • trumpuoju laikotarpiu – dabartinės ekonomikos krizės padariniams sušvelninti, ypač tokiems kaip didėjantis nedarbo ir skurdo lygis,
  • ilgesniu laikotarpiu – kaip Europos ekonomikos pertvarkymo strategijos dalis, kuriamos ne tik darbo vietos, bet ir įtrauki visuomenė.

Atsigavimas po koronaviruso krizės

2020 m. gegužės mėn. Komisija pasiūlė reikalingus ES socialinio finansavimo programų pakeitimus socialinėms ir užimtumo problemoms po krizės spręsti.

Siekiant kompensuoti neigiamą koronaviruso krizės poveikį darbo rinkai, siūloma 2020–2022 m. sanglaudos politikos fondams skirti 55 mlrd. EUR papildomų lėšų. Tam tikslui skirta priemonė REACT-EU, kurią įgyvendinant Europos socialiniam fondui 2014–2020 m. teks esminis vaidmuo siekiant išlaikyti užimtumą ir remti socialinę įtrauktį.

Atsižvelgdama į naujus pasiūlymus dėl būsimo 2021–2027 m. ES biudžeto, Komisija taip pat pateikė pasiūlymo dėl „Europos socialinio fondo +“ (ESF+) pakeitimus.

Finansavimas ir tikslai 2014–2020 m.

Šiuo laikotarpiu iš ESF bus suteiktas apie 80 mlrd. eurų (dabartinėmis kainomis) finansavimas:

Daugiau apie ESF tikslus 2014–2020 m.

Kas už ką atsakingas?

Dėl ESF strategijos ir biudžeto bendrai derasi ir sprendžia ES šalių vyriausybės, Europos Parlamentas ir Komisija.

Jo 7 metų veiklos programas rengia vyriausybės ir tvirtina Europos Komisija.

Finansavimas skiriamas įvairiausioms organizacijoms –viešosioms įstaigoms, privačioms bendrovėms ir pilietinei visuomenei, – kurios teikia praktinę pagalbą žmonėms ieškant darbo ar siekiant jo neprarasti.

Daugiau apie ESF

ESF stebėjimas ir vertinimas

Komisija ir valstybės narės dalijasi atsakomybe už ESF veiklos vertinimą. Valdymo institucijos atlieka vertinimus valstybių narių lygmeniu, o Komisija – ES lygmeniu.

Užbaigti šie vertinimo tyrimai: 

Vertinama remiantis nuosekliais, palyginamais ir kokybiškais duomenimis, kuriuos renka nacionalinės institucijos. Naudojantis šiais duomenimis taip pat stebima, ar programos vykdomos pagal planą. Komisijos stebėsenos ir vertinimo gairės padeda valdymo institucijoms atlikti savo užduotis.

Atvirųjų duomenų platforma teikia finansavimo ESF lėšomis ir laimėjimų 2014–2020 m. duomenų vizualizaciją, taip pat informaciją apie investicijų įgyvendinimo ES lygmeniu pažangą. Komisijos metinėse suvestinėse ir strateginėse ataskaitose teikiama informacija apie laimėjimus ES lygmeniu.

Priešingos padėties poveikio vertinimai atliekami vykdant platesnio masto ES įsipareigojimą sutelkti dėmesį į rezultatus ir faktais grindžiamą politikos formavimą. Europos Komisija padeda ESF valdymo institucijoms atlikti priešingos padėties poveikio vertinimus.

Bendrinti šį puslapį