Užimtumas, socialiniai reikalai ir įtrauktis

Karjeros galimybės

Europos Komisijos būstinė – „Berlaymont“ pastatas

Nors užimtumas ir socialiniai reikalai yra mūsų generalinio direktorato veiklos sritys, tai nereiškia, kad užsiimame tiesioginiu įdarbinimu, nebent jus domintų darbas mūsų generaliniame direktorate. Šis GD yra Europos Komisijos padalinys, tad jame įdarbinama ta pačia tvarka kaip visoje Komisijoje.

Šiame GD ir kitose Europos institucijose galite tapti nuolatiniu pareigūnu arba laikinuoju darbuotoju.

Neterminuota darbo sutartis

Jei jus domina neterminuota darbo sutartis, apsilankykite oficialioje Europos personalo atrankos tarnybos (EPSO) svetainėje. Šios tarnybos paskirtis – rengti viešus konkursus, kad eiti pareigas visose Europos Sąjungos institucijose, t. y. Europos Parlamente, Taryboje, Europos Komisijoje, Teisingumo Teisme, Audito Rūmuose, Ekonomikos ir socialinių reikalų komitete, Regionų komitete ir Europos ombudsmeno institucijoje, būtų atrinkti aukštos kvalifikacijos darbuotojai. Svetainėje susipažinsite su paraiškų teikimo tvarka, rasite atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus ir sužinosite, kur rasti daugiau informacijos.

Laikinoji darbo sutartis

Jei jus domina darbas pagal laikinąją darbo sutartį, gali praversti informacija apie šias skirtingas sutarčių rūšis

Kitos galimybės

Kartais mūsų generalinis direktoratas skelbia konkrečius su jo veikla susijusius kvietimus pareikšti susidomėjimą.

Bendrinti šį puslapį