Užimtumas, socialiniai reikalai ir įtrauktis

Naujienos 30/03/2020

Koronavirusas. Komisija pateikia praktines ypač svarbių darbuotojų naudojimosi laisvo judėjimo teise gaires

Šiandien Komisija paskelbė naujas praktines rekomendacijas, kuriomis siekiama užtikrinti, kad judūs ES darbuotojai (visų pirma tie, kurių darbas gali padėti įveikti koronaviruso pandemiją), galėtų pasiekti savo darbo vietą.

Tai, be kita ko, sveikatos priežiūros ir maisto sektoriuose dirbantys ar kitas būtinąsias paslaugas (pavyzdžiui, vaikų ir pagyvenusių žmonių priežiūros, komunalines paslaugas) teikiantys darbuotojai.

Nors suprantama, kad valstybės narės vidaus sienų kontrolę įdiegė siekdamos apriboti koronaviruso plitimą, būtina užtikrinti, kad ypač svarbūs darbuotojai savo paskirties vietą galėtų pasiekti negaišdami.

Šiandien paskelbtose gairėse pateiktas sąrašas darbuotojų, kurie dirba ypatingos svarbos darbą ir kuriems nuolatinis laisvas judėjimas ES yra būtinybė. Gairėse pateiktas sąrašas nebaigtinis.

Be šių konkrečių darbuotojų kategorijų sąrašo, gairėse taip pat paaiškinta, kad valstybės narės turėtų toliau leisti pasienio darbuotojams kirsti sienas, jei priimančiojoje valstybėje narėje atitinkamame sektoriuje vis dar leidžiama dirbti. Tarpvalstybinius darbuotojus ir vietos darbuotojus valstybės narės turėtų traktuoti vienodai.

Kalbant apie sezoninius (visų pirma žemės ūkio) darbuotojus, valstybių narių prašoma techniniu lygmeniu dalytis informacija apie savo poreikius ir nustatyti konkrečias sklandaus tokių darbuotojų judėjimo procedūras, kad būtų galima reaguoti į krizės nulemtą darbo jėgos trūkumą.

Šios gairės papildo neseniai priimtas 

Bendrinti šį puslapį