Užimtumas, socialiniai reikalai ir įtrauktis

Europos užimtumo strategija

Europos užimtumo strategijos (EES) pradžia – 1997 m., kai ES valstybės narės įsipareigojo nustatyti bendrus užimtumo politikos tikslus ir uždavinius. Jos pagrindinis tikslassukurti daugiau ir geresnių darbo vietų visoje ES.

Ji yra ekonomikos augimo strategijos „Europa 2020“ dalis, įgyvendinama per Europos semestrą – kasmetinę procedūrą, kuria skatinamas glaudus ES valstybių narių ir ES institucijų politikos koordinavimas.

Europos užimtumo strategijos įgyvendinimas, prie kurio prisideda Užimtumo komitetas, atliekamas keturiais Europos semestro etapais.

  1. Užimtumo gairės – tai bendri užimtumo politikos prioritetai ir tikslai, kuriuos siūlo Komisija, kuriems pritaria nacionalinės vyriausybės ir kuriuos priima ES Taryba.
  2. Bendra užimtumo ataskaita grindžiama: a) užimtumo padėties Europoje vertinimu, b) užimtumo gairių įgyvendinimu, c) pagrindinių užimtumo ir socialinių rodiklių suvestinės vertinimu. Ją skelbia Komisija, o priima ES Taryba.
  3. Nacionalines reformų programas pateikia nacionalinės vyriausybės, o Komisija analizuoja, ar jos atitinka strategiją „Europa 2020“. (Nacionalinių reformų programų iki 2011 m. duomenų bazė)
  4. Remdamasi nacionalinių reformų programų vertinimu Komisija skelbia šalių ataskaitas, kuriose nagrinėjama valstybių narių ekonominė politika, ir konkrečioms šalims skirtas rekomendacijas.

Bendrinti šį puslapį