Foglalkoztatás, szociális ügyek és társadalmi befogadás

Forrásszerzés

Forrásszerzés

Az Európai Bizottság számos olyan projektet finanszíroz, melyek a foglalkoztatás, a szociális ügyek és a társadalmi befogadás előmozdítását szolgálják. Ezt a következő programok révén valósítja meg:

Európai Szociális Alap (ESZA)

Az ESZA az emberek szakképzettségének és elhelyezkedési lehetőségeinek javítását célzó projektek részére biztosít támogatást. Az alap forrásaiból részesülni kívánó állami és magánszervezeteknek az ESZA helyi irányító hatóságához kell fordulniuk a működésük helye szerinti tagállamban. Az Európai Bizottság határozza meg a finanszírozási prioritásokat, de az intézmény a támogatásra pályázó projektek elbírálásában közvetlenül nem vesz részt.

További információk az Európai Szociális Alapról
Az ESZA az Ön hazájában

Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (EGAA)

Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (EGAA) a globális kereskedelmi viszonyok változása következtében állásukat vesztett munkavállalóknak segít abban, hogy a lehető leggyorsabban újra el tudjanak helyezkedni. A leépítések által érintett és támogatásban részesülni kívánó munkavállalóknak és vállalatoknak ezért a nemzeti hatóságokhoz kell fordulniuk.

További információk az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról

Forrásszerzés (2021–2027)

A Bizottság javaslatot tett az egyszerűsített és integráltabb Európai Szociális Alapra (ESZA+) és a felülvizsgált Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapra (EGAA). Ezek a javaslatok a 2018. május 2-án elfogadott többéves (a 2021 és 2027 közötti időszakra vonatkozó) pénzügyi keretre vonatkozó bizottsági javaslatok közé tartoznak. A javaslatokat jelenleg vitatja az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa.

A foglalkoztatás és a szociális innováció európai programja (EaSI)

A foglalkoztatás és a szociális innováció európai programja a Bizottság által közvetlenül irányított európai uniós finanszírozási eszköz, amely a foglalkoztatást, a szociálpolitikai intézkedések megvalósítását és a munkavállalói mobilitást hivatott támogatni EU-szerte. A támogatásra jogosult szervezeteknek ajánlati és ajánlattételi felhívásokra kell jelentkezniük, ha támogatást szeretnének elnyerni.

További információk a foglalkoztatás és a szociális innováció európai programjáról

A leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alap

Az alap azzal a céllal jött lére, hogy támogatást nyújtson a leginkább rászoruló társadalmi rétegek nem pénzügyi jellegű megsegítését célzó tagállami intézkedésekhez. A támogatásnyújtás a tagállamok által a 2014–2020-as időszakra kidolgozott és a Bizottság által jóváhagyott nemzeti programok alapján megy végbe. A természetbeni segélyeket partnerhatóságok juttatják el a kedvezményezettekhez. A partnerhatóságokat a tagállami hatóságok választják ki.

További információk a leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alapról

Kapcsolódó oldalak

Oldal megosztása