Foglalkoztatás, szociális ügyek és társadalmi befogadás

Az EU szociális biztonsági rendszereinek összehangolása

Egységes uniós szabályok védik a 27 tagállamú EU + Izland, Liechtenstein, Norvégia és Svájc viszonylatában a szabad mozgás jogával élők társadalombiztosítási jogait. A szociális biztonsági rendszereket összehangoló uniós szabályok nem helyettesítik az egyes tagállamok jogszabályait. Minden ország szabadon dönthet arról, hogy ki tartozzon a nemzeti jogszabályainak hatálya alá, és mely ellátásokat milyen feltételekkel lehessen igénybe venni.

Kikre vonatkoznak ezek a szabályok?

A négy alapelv

  1. Ön egy adott időben egyszerre csak egy ország társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozhat, és csak ebben az országban köteles társadalombiztosítási járulékot fizetni. A társadalombiztosítási intézmények döntenek arról, hogy melyik ország jogszabályai vonatkoznak Önre. Önnek nincs választási lehetősége.
    Nézzen utána, mely szabályok vonatkoznak Önre.
  2. Önnek ugyanolyan jogosultságai és kötelezettségei vannak a biztosítás helye szerinti országban, mint az ottani állampolgároknak. Ez az egyenlő bánásmód, más néven a megkülönböztetésmentesség elve.
  3. Amikor ellátást igényel, az illetékes hatóságok szükség esetén figyelembe veszik azokat az időszakokat, melyek során Ön más országokban élt, vállalt munkát, illetve rendelkezett biztosítással.
  4. Ha valamelyik országnak pénzbeli juttatásban kell Önt részesítenie, Ön – az ellátások exportálhatóságának elvével összhangban – a pénzt alapszabályként akkor is megkaphatja, ha másik országban él.

További információk

2010. május. 1. óta új szabályozás van érvényben: a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet és az azt végrehajtó 987/2009/EK rendelet. További információkért olvassa el a gyakran feltett kérdéseket.  Tájékozódjon az egyes uniós országok társadalombiztosítási szabályairól.

Az Európai Bizottság 2016. december 13-án javaslatot nyújtott be a szociális biztonsági rendszerek koordinálására vonatkozó uniós szabályozás felülvizsgálatára. A javaslatot jelenleg egyezteti az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa.

További segítségre van szüksége?

Nem találta meg a keresett információt? 

Lépjen kapcsolatba a Europe Direct információs szolgálattal (telefonszám: 00800 6 7 8 9 10 11)
Úgy véli, valamelyik nemzeti hatóság jogsértést követett el Önnel szemben? Forduljon a SOLVIT-hoz!
Kérjen jogi tanácsot az Európa Önökért Tanácsadó Szolgálattól

Oldal megosztása