Foglalkoztatás, szociális ügyek és társadalmi befogadás

Az EU szociális biztonsági rendszereinek összehangolása

Az EU közös szabályok megállapításával védi az Ön szociális biztonsággal kapcsolatos jogait, amikor Ön Európán belül másik országba költözik (EU 28 + Izland, Liechtenstein, Norvégia és Svájc). A szociális biztonság koordinációjára vonatkozó szabályok nem helyettesítik egységes európai rendszerrel a nemzeti rendszereket. Mindn ország szabadon dönthet arról, hogy jogszabályai értelmében ki részesülhet társadalombiztosításban, illetve hogy az illető milyen ellátásra jogosult, és milyen feltételek mellett.

Kire vonatkoznak ezek a szabályok? 

A négy alapelv 

  1. Önre egyszerre csak egy ország jogszabályai vonatkoznak, így Önnek egyetlen országban kell csak járulékokat fizetnie. Azt, hogy Önre melyik ország jogszabályai vonatkoznak, a társadalombiztosítási intézmények határozzák meg. Ön ezt nem döntheti el.

    Nézze meg, hogy mely szabályok vonatkoznak Önre!

  2. Ön a biztosítása szerinti országban ugyanolyan jogokkal és kötelezettségekkel rendelkezik, mint az adott ország állampolgárai. Ezt nevezik az egyenlő bánásmód vagy a megkülönböztetésmentesség elvének.
  3. Amennyiben Ön ellátást igényel, szükség esetén a korábban más országban eltöltött biztosítási, munkavégzési, illetve tartózkodási időszakait is figyelembe veszik.
  4. Ha Ön pénzbeli ellátásra jogosult egy országban, ezt általában akkor is megkapja, ha másik országban él. Ezt nevezik az ellátások exportálhatósága elvének.

További információk 

2010. május 1-jétől a korszerűsített szociális biztonsági koordinációra vonatkozóan új rendeletek (a 883/2004 és a 987/2009 rendelet) alkalmazandók. További információkat gyakran ismételt kérdésekre kattintva talál. Tájékozódjon arról, hogy az Önt érdeklő országban milyen szociális biztonsági szabályok érvényesülnek.

Az Európai Bizottság 2016. december 13-án javaslatot nyújtott be a szociális biztonsági rendszerek koordinálására vonatkozó uniós szabályozás felülvizsgálatára. Az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa 2019 márciusában ideiglenes megállapodásra jutott a javaslatról.

További segítségre van szüksége? 

Nem találta meg a szükséges információkat? Megoldandó problémája van?

Tegyen fel kérdést az Europe Directen keresztül! (00800 6 7 8 9 10 11)
Oldja meg a nemzeti szervekkel fennálló problémáit (SOLVIT)!
Kérjen jogi tanácsot az Európa Önökért Tanácsadó Szolgálattól

 

Oldal megosztása