Foglalkoztatás, szociális ügyek és társadalmi befogadás

Szociális védelem és társadalmi befogadás

Az Európai Bizottság támogatja és kiegészíti a szociális védelemmel és a társadalmi befogadással kapcsolatos tagállami szakpolitikákat.

Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésre irányuló Európa 2020 stratégia célkitűzéseket határozott meg annak érdekében, hogy legalább 20 millió embert kiemeljen a szegénységből és a társadalmi kirekesztettségből, a 20–64 év közöttiek foglalkoztatottságát pedig 75%-ra növelje. Az Európa 2020 stratégia kiemelt kezdeményezésekkel – egyebek mellett a szegénység és társadalmi kirekesztés elleni küzdelem platformjával és az új készségek és munkahelyek menetrendjével – ösztönzi az e célok megvalósítására irányuló erőfeszítéseket.

A Bizottság ún. szociális beruházási csomagot terjesztett elő, amelyben útmutatást nyújt a tagállamoknak jóléti rendszereik modernizálásához. Az átfogó cél az, hogy a tagállamok nagyobb hangsúlyt fektessenek az egész életen át tartó szociális beruházásra.

A csomag részei:

Szakpolitikai keret

Az EU az európai szemeszter keretében irányt szab az Európa 2020 stratégia céljait szolgáló tagállami gazdasági és szociális reformoknak, és figyelemmel kíséri azok végrehajtását. A Bizottság országspecifikus ajánlásokban teszi közzé a feltárt problémákat és a javasolt megoldásokat.

Mivel a szociálpolitikák az Európa 2020 stratégia szerves részét képezik, a Bizottság a társadalmi kihívások kezelésére irányuló tagállami erőfeszítéseket is támogatja. Ennek eszköze a szegénység és társadalmi kirekesztés elleni küzdelem platformja, a szociális beruházási csomag és az uniós alapok, különösen az Európai Szociális Alap.

Szakpolitikai együttműködés

A társadalmi befogadás, az egészségügy, a tartós ápolás-gondozás és a nyugdíjak terén a Bizottság és az uniós tagállamok az ún. nyitott koordinációs módszert alkalmazzák és a szociális védelemmel foglalkozó bizottság keretében működnek együtt.

A szociális védelem és társadalmi befogadás területén alkalmazott nyitott koordinációs módszer olyan önkéntes szakpolitikai együttműködést tesz lehetővé, amelynek során a tagállamok közös célkitűzésekről határoznak, majd közös mutatókkal mérik a célkitűzések megvalósítását. A folyamat során a Bizottság és a tagállamok szorosan együttműködnek az érdekelt felekkel, pl. a szociális partnerekkel és a civil társadalommal.

Oldal megosztása