Foglalkoztatás, szociális ügyek és társadalmi befogadás

Tervezett kezelés

Ön másik uniós tagállamban kívánja gyógykezeltetni magát, és szeretné, hogy egészségbiztosítója fedezze ennek költségeit. Az alábbi öt kérdés segítségével megtudhatja, jogosult e erre:

Melyik országban rendelkezik egészségbiztosítással? 

Az itt ismertetett szabályok csak akkor vonatkoznak Önre, ha Ön az Európai Gazdasági Térség (EGT) államaiban vagy Svájcban a törvényes társadalombiztosítási rendszer tagja (Svájc esetében ezek a szabályok nem vonatkoznak az előzetes engedély nélkül igénybe vett gyógykezelésekre).

Hol kívánja kezeltetni magát? 

Az itt ismertetett szabályok az Európai Gazdasági Térség (EGT) államaiban, illetve Svájcban igénybe vett gyógykezelésekre vonatkoznak (Svájc esetében ezek a szabályok nem vonatkoznak az előzetes engedély nélkül igénybe vett kezelésekre).

Váratlan kezelésről van szó? Ha igen, akkor az európai egészségbiztosítási kártya segítségével fedezheti a költségeket. 

Ha Önnek váratlanul kell orvoshoz fordulnia az EGT államokban vagy Svájcban (azaz utazásának célja nem gyógykezelés igénybevétele), akkor európai egészségbiztosítási kártyája segítségével fedezheti az orvosi ellátás költségeit. Ha többet kíván megtudni az európai egészségbiztosítási kártyáról, kattintson ide.

Ha hazájában venné igénybe ugyanezt a kezelést, költségeit fedezné e egészségbiztosítója? 

Az alapelv az, hogy a gyógykezelés költségeit csak akkor téríti meg az egészségbiztosító, ha annak az országnak a társadalombiztosítási rendszere, ahol Ön biztosított, támogatja a kérdéses kezelést. A gyógyfürdőkezelést például egyes országokban támogatja a társadalombiztosítás, más országokban nem. Mielőtt útnak indul, érdemes tájékoztatást kérnie egészségbiztosítójától.

Kórházi kezelésről van szó? 

Jelenleg nincs általánosan elfogadott európai definíció arra, mi minősül „kórházi kezelésnek” vagy „kórházon kívüli kezelésnek”. Ha tudni szeretné, minek minősül az Ön által igénybe venni kívánt kezelés, kérdezze meg egészségbiztosítóját.

Ha nem váratlan kezelésről van szó, azaz a kérdéses kezelés előre tervezett, és éppen ez a külföldi utazás célja, akkor kórházi vagy kórházon kívüli kezelés jöhet számításba.

Kórházi kezelés esetén egészségbiztosítója majdnem minden esetben előzetes engedélyhez köti a kezelés támogatását. A kezelési költségek térítésére a gyógykezelés országának szabályai vonatkoznak. Ha e szabályok kedvezőtlenebb feltételeket biztosítanak, mint az Ön egészségbiztosítója, a különbséget megtérítik Önnek. Előzetes engedély hiányában nem térítik meg Önnek automatikusan a gyógykezelés költségeit. Utólagosan ugyan ebben az esetben is kérhet költségtérítést, ám nincs biztosíték arra, hogy kérelmét elfogadják.

Kórházon kívüli kezelés esetén ugyancsak kérhet előzetes engedélyt, amelynek birtokában a fentiekhez hasonló biztonságot élvez. Dönthet úgy is, hogy engedély nélkül veszi igénybe a külföldi kezelést, és csak a kezelést követően, hazatértekor kéri a költségek térítését. Ebben az esetben a térítésre nem a gyógykezelés országának, hanem az egészségbiztosító országának a szabályai vonatkoznak. Fontos megjegyezni, hogy ez az lehetőség Svájc esetében nem vehető igénybe.

Amennyiben Ön eleget tesz a fenti feltételeknek, és S2 formanyomtatványhoz, illetve további tájékoztatáshoz szeretne jutni, kérjük, lépjen kapcsolatba egészségbiztosítási intézményével. 

További segítségre van szüksége?

Nem találta meg a szükséges információkat? Megoldandó problémája van?

Tegyen fel kérdést az Europe Directen keresztül! (00800 6 7 8 9 10 11)
Oldja meg a nemzeti szervekkel fennálló problémáit (SOLVIT)!
Kérjen jogi tanácsot az Állampolgári Tanácsadó Szolgálatnál!

Oldal megosztása