Foglalkoztatás, szociális ügyek és társadalmi befogadás

Az elbocsátott munkavállalók támogatását szolgáló Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (EGAA)

© Shutterstock / sirtravelalot

Az elbocsátott munkavállalók támogatását szolgáló Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (EGAA) különleges uniós eszköz, amely azt juttatja kifejezésre, hogy az EU szolidaritást vállal a szerkezetátalakítás miatt elbocsátott európai munkavállalókkal és tevékenységüket megszüntető önálló vállalkozókkal, és segít nekik elhelyezkedni.

Az EGAA készségeik és foglalkoztathatóságuk javítása révén segít az elbocsátott munkavállalóknak jobb állást találni, és ezáltal hozzájárul ahhoz, hogy az európai gazdaság dinamikusabbá és versenyképesebbé váljon.

Az alap forrásaiból nyújtott támogatás révén az alacsony képzettségű és hátrányos helyzetű álláskeresők eredményesebben meg tudnak birkózni a munkaerőpiacon jelentkező új kihívásokkal.

Általános szabályként elmondható, hogy az EGAA-t akkor lehet aktiválni, ha legalább 200 munkavállalót bocsátanak el vagy egy adott vállalkozáson belül (ideértve a cég beszállítóit, valamint a továbbfeldolgozó vállalatokat is), vagy olyan kis- és középvállalkozásoknál, amelyek ugyanabban a régióban működnek, de különböző gazdasági ágazatokban tevékenyek, vagy pedig olyan kis- és középvállalkozásoknál, amelyek egy vagy több, egymással határos régióban ugyanabban a gazdasági ágazatban végzik tevékenységüket.

Az EGAA éves költsége 210 millió eurót tesz ki a 2021–2027-es időszakban. Az alap 60–85%-ban finanszírozhatja olyan projektek költségeit, amelyek az elbocsátott dolgozóknak hivatottak segíteni abban, hogy új munkahelyet találjanak, illetve saját vállalkozást indítsanak.

Az EGAA-projekteket, melyek futamideje két évre szól, tagállami vagy regionális hatóságok irányítják és hajtják végre.

Milyen célra nyújthat támogatást az EGAA?

Az EGAA – a munkaerőpiaci segítségnyújtási szolgáltatásokat kiegészítve – munkanélküliek részére biztosított személyre szabott intézkedéseket támogat.

Az EGAA többek között az alábbi intézkedések megvalósításához biztosíthat társfinanszírozást:

  • álláskereséshez nyújtott segítség,
  • elhelyezkedési és pályamódosítási tanácsadás,
  • oktatás, képzés és átképzés,
  • mentorálás és személyre szabott tanácsadás (coaching),
  • vállalkozásindítás, vállalkozásösztönzés.

A fentieken túlmenően az alap képzési, megélhetési, illetve más hasonló támogatást nyújthat, ideértve a gondozóknak nyújtott juttatásokat, a mobilitási és áttelepülési támogatásokat, valamint a munkáltatóknak nyújtott munkaerő-felvételi ösztönzőket.

Az EGAA nem biztosít társfinanszírozást szociális védelmi intézkedések céljára, így pl. öregségi nyugdíjak és munkanélküli ellátások finanszírozására.

Kik részesülhetnek támogatásban?

Az EGAA által finanszírozott projektek keretében az elbocsátott munkavállalók részesülhetnek támogatásban. Az önálló vállalkozók, az alkalmi munkavállalók és a határozott időre alkalmazott munkavállalók is a potenciális kedvezményezettek körébe tartoznak.

Az EGAA nem nyújt támogatást arra a célra, hogy segítse a vállalkozások fennmaradását, korszerűsítését, illetve szerkezetváltását.

A 2021–2027-es időszakra szóló EGAA-rendelet

A támogatásnyújtásra, a támogathatóságra és a támogatási intézkedésekre vonatkozó szabályokat az EGAA-rendelet határozza meg, melynek főbb rendelkezései a következők:

  • Azok az emberek részesülhetnek támogatásban, akik a koronavírus-válság, a digitalizáció, az automatizálás, az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra való átállás vagy egyéb változások következtében veszítik el az állásukat, függetlenül attól, mi okozta az elbocsátásukat.
  • A hivatalos követelmény az, hogy egy meghatározott referencia-időszak alatt legalább 200 munkavállaló veszítse el állását.
  • A társfinanszírozási arány 60–85%.
  • Az egyes projektek futamideje 2 év.

Miben különbözik az EGAA az európai strukturális és beruházási alapoktól?

Az EU strukturális és beruházási alapjai olyan stratégiai és hosszú távú célokat szolgáló tevékenységeket támogatnak, köztük pl. az egész életen át tartó tanulást, melyek a gazdasági változásokra való felkészülést és a változások társadalmi következményeinek kezelését segítik. Különösen igaz ez az Európai Szociális Alap Plusz működésére.

Az EGAA egyszeri, egyéneknek szóló és időben korlátozott támogatást biztosít az állásukat elveszítő munkavállalók számára.

Oldal megosztása