Foglalkoztatás, szociális ügyek és társadalmi befogadás

Magunkról

Az uniós foglalkoztatási és szociális politika kézzelfogható eredményeket hoz az uniós polgárok számára: lehetővé teszi, hogy más uniós tagállamba költözzenek akár munkavállalás céljából, akár más okból, megkönnyíti a munkahelykeresést, elősegíti a továbbképzést stb. A főigazgatóság, a tagállami hatóságokkal, a szociális partnerekkel, a civilszervezetekkel és más érdekeltekkel együttműködve azon fáradozik, hogy megoldja a globalizációhoz kapcsolódó, az európai társadalom elöregedése miatt fellépő és a változó társadalmi viszonyokkal járó kihívásokat. Tevékenységi területei között szerepel:

  • több és jobb munkahely létrehozásának elősegítése a tagállami szakpolitikákat egymáshoz közelítő európai foglalkoztatási stratégia és a tagállamokkal közösen kezelt, évi 9 milliárd eurós költségvetésű Európai Szociális Alap révén;  
  • A munkavállalók szabad mozgásának biztosítása és a szociális védelmi rendszerek koordinálása, mivel minden európai uniós polgárnak joga van az EU bármely tagországában munkát vállalni, illetve letelepedni, és az egyik tagállamból másikba költöző személyeket nem érheti hátrány a szociális biztonság tekintetében, melybe az egészségügyi ellátás is beletartozik.
  • jobb munkakörülmények biztosítása közös munkahelyi minimumszabályok bevezetésével, az európai uniós szintű szociális párbeszéd kialakulásának ösztönzésével, a munkaügyi kapcsolatok korszerűsítésével és az uniós munkavállalói mobilitás támogatásával;
  • a társadalmi befogadás erősítése szembeni fellépés azoknak az erőfeszítéseknek a támogatásával, amelyek célja a szegénység leküzdése és a társadalmi kirekesztés felszámolása, a szociális védelmi rendszerek korszerűsítése, az új demográfiai és társadalmi fejlemények felmérése.
  • Az Európai Bizottság legfontosabb foglalkoztatás- és szociálpolitikai teendőit a Foglalkoztatás, a Szociális Ügyek és a Társadalmi Befogadás Főigazgatóságának éves munkaterve rögzíti.

Információk főigazgató találkozóiról

A Bizottság kötelezettséget vállalt arra, hogy átláthatóan működik. Ennek jegyében a főigazgatók tájékoztatják a nyilvánosságot azokról a találkozókról, amelyeken szervezetek képviselőivel vagy önfoglalkoztatott személyekkel folytatnak megbeszélést.

Információk Joost Korte főigazgató találkozóiról

Nincsenek kapcsolódó hírek az elmúlt fél évre visszamenőleg.

Oldal megosztása