Foglalkoztatás, szociális ügyek és társadalmi befogadás

Ifjúsági Garancia

Mit jelent az ifjúsági garancia?

Az ifjúsági garancia a tagországok összességének a kötelezettségvállalása, miszerint gondoskodnak arról, hogy minden 25 éven aluli fiatal:

 • színvonalas állásajánlatot kapjon;
 • illetve színvonalas további oktatásban,
 • tanulószerződéses gyakorlati képzésben vagy
 • gyakornoki képzésben részesülhessen

munkahelye elvesztését vagy a formális tanulás befejezését követő négy hónapon belül.

A 2013. áprilisi tanácsi ajánlásban az EU országai kötelezettséget vállaltak az ifjúsági garancia megvalósítására.

Tájékoztató – Közlemény az ifjúsági garanciáról és az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezésről: kérdések és válaszok (2016. október)

Mit sikerült eddig elérni?

Az ifjúsági garancia EU-szerte megvalósult, aminek köszönhetően több millió európai fiatal élete jobbra fordult.

 • 2014 óta évente 5 millió fiatal jelentkezett az ifjúsági garancia programjaira.
 • 2014 óta minden évben több mint 3,5 millió fiatal, aki bejelentkezett az ifjúsági garancia programjaiba, élt egy felkínált lehetőséggel, vagyis állásajánlatot fogadott el, illetve további oktatásban, tanulószerződéses gyakorlati képzésben vagy gyakornoki képzésben részesült. 
 • Az ifjúsági garancia programjaiból 2016-ban kilépő fiatalok több mint kétharmada fogadott el állásajánlatot, illetve részesült további oktatásban, tanulószerződéses gyakorlati képzésben vagy gyakornoki képzésben.
 • Az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés 1,7 millió fiatalnak nyújtott közvetlen támogatást EU-szerte.

Videók: Ifjúsági garancia / ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés – beszámolók és projektismertetők

Az ifjúsági garancia beindítása óta eltelt négy évben a fiatalok munkaerőpiaci teljesítménye jelentősen javult:

 • 2 millióval kevesebb fiatal van állás nélkül az EU-ban, és egymillióval csökkent a nem foglalkoztatott, és oktatásban vagy képzésben sem részesülő fiatalok száma.
 • Az ifjúsági munkanélküliség aránya a 2013. évi 23,7%-os csúcspontról 2016-ban 18,7%-ra csökkent.
 • A nem foglalkoztatott, és oktatásban vagy képzésben sem részesülő 15 és 24 év közötti fiatalok aránya 2012-től 2016-ig 13,2%-ról 11,5%-ra csökkent.

Bár ezeket a tendenciákat ciklikus tényezők is befolyásolják, az ifjúsági garancia, azáltal, hogy bővíti a fiatalok előtt megnyíló lehetőségek körét, felgyorsítja a helyzet javulását.

Közlemény: Az ifjúsági garancia és az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés három évvel később

Uniós tájékoztató: Az ifjúsági garancia és az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés három évvel később

Sikertörténetek

Az ifjúsági garancia az uniós országokban jelentős mértékben elősegítette a strukturális reformokat és az innovációt a szakpolitikák kidolgozásában. 2013 és 2015 között a tagállamok összesen 132 olyan munkaerőpiaci intézkedést fogadtak el, melynek célcsoportját a fiatalok képezték. Ez azt mutatja, hogy a fiatalok foglalkoztatásával kapcsolatos szakpolitikák nagy figyelmet kaptak ebben az időszakban. A tagállamok három csoportba sorolhatók aszerint, hogy az ifjúsági garancia milyen mértékben ösztönzött reformokat.

Az országoknak a három csoport szerinti megoszlását mutató ábra Az első csoport azokat az országokat foglalja magában, amelyeket felgyorsult reformfolyamat jellemez. A következő országok tartoznak ide: Belgium, Bulgária, Franciaország, Horvátország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Olaszország, Portugália és Szlovénia. a csoporthoz tartozó országok

Az ifjúsági garancia tagállami programjai jelentős reformok és számos innovatív intézkedés bevezetését eredményezték.

 • Bulgáriában például 2015-ben ifjúsági mediátorhálózat jött létre azzal a céllal, hogy közvetlen környezetükben szólítsa meg a nem foglalkoztatott, és oktatásban vagy képzésben sem részesülő fiatalokat, és aktivizálja őket. Az ifjúsági mediátorok a szociális, egészségügyi, oktatási és egyéb szolgáltatásokat nyújtó állami intézményekkel együtt közvetítőként lépnek fel.
 • Spanyolországban a tanulószerződéses gyakorlati képzési rendszer jelentős strukturális változásokon ment keresztül, ami azt eredményezte, hogy a gyakornokok száma alig három év alatt (2013 és 2016 között) 4000-ről 15 ezerre nőtt. Ugyanezen időszak alatt a tanulószerződéses gyakorlati képzésben részt vevő vállalkozások száma az alig 500-ról 5660-ra nőtt.
 • Finnország 2015-ben egyablakos tanácsadó központokat hozott létre a fiatalok részére, hogy erősebb alapokra helyezze és egyszerűbben igénybe vehetővé tegye a fiataloknak nyújtott szolgáltatásokat, és megszüntesse a korábban ilyen szolgáltatásokat nyújtó szervek tevékenysége közötti átfedéseket. Az egyelőre 35 településen működő központok a 30 éven aluli fiataloknak nyújtanak alacsony küszöbű támogatást, így többek között személyre szabott tanácsadást és iránymutatást, önálló életvitelt segítő, karriertervezési és szociális készségfejlesztő szolgáltatásokat, valamint oktatási és foglalkoztatási támogatást.

Az ifjúsági garancia végrehajtásáról és az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés működéséről szóló bizottsági szolgálati dokumentum további tagállami reformokról és intézkedésekről is beszámol.

Mire van szükség az ifjúsági garanciaprogramok létrehozásához?

Az ifjúsági garanciaprogramok kidolgozásához és működtetéséhez szoros partneri kapcsolatokat kell kiépíteni valamennyi érdekelt fél, azaz a tagállami hatóságok, a foglalkoztatási szolgálatok, a pályaorientációs tanácsadó irodák, az oktatási és szakképzési intézmények, az ifjúságsegítő szolgálatok, a gazdasági szereplők, a munkáltatók és a szakszervezetek között.

A fiatalok aktivizálásának támogatásában a korai beavatkozásnak és a gyors intézkedéseknek rendkívül jelentős szerepe van, sok esetben pedig strukturális reformokra is szükség van, például szükség lehet a szakképzési rendszerek tökéletesítésére, illetve az állami foglalkoztatási szolgálatok kapacitásának az ifjúsági garancia végrehajtása céljából történő bővítésére.

Az EU támogatta a tagországokat nemzeti ifjúsági garanciaprogramjuk kidolgozásában azáltal, hogy jelentős pénzügyi és szakpolitikai támogatást nyújtott és kölcsönös tanulási tevékenységeket szervezett számukra. Ezen belül az Európai Bizottság segítséget nyújtott az egyes uniós országoknak az ifjúsági garancia végrehajtására vonatkozó nemzeti tervük elkészítésében és végrehajtásában. Ezenfelül a Bizottság a bevált módszerek tagállamok közötti megosztását is segíti, elsősorban az európai foglalkoztatási stratégia kölcsönös tanulási programja révén.

Az ifjúsági garancia költségei és hasznai

Egy közelmúltbeli kutatás becslése szerint a nemzeti ifjúsági garanciarendszer létrehozása messze több előnnyel, mint költséggel jár. Az ifjúsági garanciaprogramok megvalósítása az Európai Unió tagállamaiban a becslések szerint összesen évi 50 milliárd euróba kerül, ami a GDP 0,39%-ával egyenlő (forrás: az Eurofound jelentése a fiatalok társadalmi integrációjáról).

Lehet, hogy ez soknak tűnik, de a tétlenségért még ennél is nagyobb árat kellene fizetni. Azokra a fiatalokra ugyanis, akik nincsenek foglalkoztatva, és sem oktatásban, sem képzésben nem részesülnek, a becslések szerint évi 162 milliárd eurót költ az Unió (a GDP 1,21%-át), ha az ellátásokat, valamint az elmaradó bevételeket és adóbefizetéseket is figyelembe vesszük (forrás: az Eurofound jelentése az ifjúsági munkanélküliségről és a fiatalok munkaerőpiaci beilleszkedéséről).

Az ifjúsági garancia egyes intézkedéseit azonban nagyobb ráfordítás nélkül is meg lehet valósítani. Az érdekelt felek közötti partneri kapcsolat megerősítése például nem igényel komolyabb kiadásokat.

Finanszírozás

Az ifjúsági garancia megvalósításához előbbre kell sorolni az ifjúsági foglalkoztatás kérdését a tagállami költségvetésekben, mert csak így lehet elkerülni, hogy a jövőben nagyobb kiadások váljanak szükségessé. A tagországoknak az ifjúsági garanciarendszerek működtetésére fordított kiadásait az EU az Európai Szociális Alap forrásaiból és az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés révén egészíti majd ki.

Oldal megosztása