Zapošljavanje, socijalna pitanja i uključenost

Elektronička razmjena informacija o socijalnoj sigurnosti (EESSI)

EESSI je IT sustav koji ustanovama socijalne sigurnosti diljem EU-a pomaže u bržoj i sigurnijoj razmjeni informacija, kako je propisano pravilima EU-a o koordinaciji sustavâ socijalne sigurnosti.

Trenutačno se razmjene vrše uglavnom u papirnatom obliku. One će idućih godina ustupiti mjesto elektroničkim razmjenama jer će se države članice sve više povezivati sa sustavom EESSI.

Kako funkcionira sustav EESSI?

Sva komunikacija među nacionalnim ustanovama o prekograničnim spisima o socijalnoj sigurnosti odvijat će se preko EESSI-ja: ustanove socijalne sigurnosti razmjenjivat će strukturirane elektroničke dokumente i slijediti zajednički dogovorene postupke. Dokumenti će se preko EESSI-ja preusmjeravati na ispravno odredište u drugoj državi članici.

Osoblje u ustanovama socijalne sigurnosti moći će pronaći ispravno odredište u drugoj državi EU-a uvidom u repozitorij nacionalnih ustanova.

Kad će se EESSI uvesti u sve države članice?

Komisija je u srpnju 2017. uspostavila središnji sustav EESSI. Države članice imaju dvije godine za dovršetak nacionalne provedbe EESSI-ja i da svoje ustanove socijalne sigurnosti povežu s prekograničnim elektroničkim razmjenama.

Koje će prednosti donijeti EESSI?

Bržu i učinkovitiju razmjenu poruka između ustanova socijalne sigurnosti:

  • EESSI će ubrzati razmjene između nacionalnih tijela. Omogućit će im bržu obradu pojedinačnih slučajeva, ali i brži izračun i isplatu naknada.

Razmjena točnijih podataka među nacionalnim tijelima:

  • ustanove socijalne sigurnosti diljem EU-a služit će se standardiziranim elektroničkim dokumentima prevedenima na njihov jezik, čime se poboljšava višejezična komunikacija
  • u okviru EESSI-ja uvest će se zaštitne mjere radi osiguravanja razmjene točnih i potpunih podataka i tako pomoći institucijama u borbi protiv prijevare i pogrešaka
  • EESSI će optimizirati obradu predmeta uvođenjem standardnih elektroničkih postupaka koje institucije trebaju slijediti; tako će se dodatno povećati pravilna primjena pravila o koordinaciji sustavâ socijalne sigurnosti.

Sigurno postupanje s osobnim podacima:

  • EESSI će uvesti upotrebu zajedničke sigurne infrastrukture za prekograničnu razmjenu podataka među ustanovama socijalne sigurnosti
  • sustav će omogućiti razmjenu podataka među nacionalnim institucijama, ali neće stvoriti bazu podataka za centralnu pohranu takvih poruka i osobnih podataka. Sadržaj poruka bit će dostupan samo relevantnim institucijama, a države članice i dalje će biti odgovorne za osiguravanje visokih standarda zaštite podataka u skladu s pravilima EU-a 
  • EESSI će slijediti najnovije standarde informatičke sigurnosti.

Podijeli ovu stranicu