Zapošljavanje, socijalna pitanja i uključenost

Financiranje

Financiranje

Europska komisija kroz sljedeće programe financira projekte vezane uz zapošljavanje, socijalna pitanja i socijalnu integraciju.

Europski socijalni fond (ESF)

Iz ESF-a financiraju se projekti namijenjeni ljudima kojima je potrebna pomoć u poboljšanju njihovih radnih vještina i izgleda za dobivanje posla. Žele li se prijaviti, javne i privatne organizacije trebaju se obratiti upravljačkim tijelima ESF-a u svojoj državi. Europska komisija postavlja prioritete za financiranje, no nije izravno uključena u odabir projekata.

Više o ESF-u
ESF u vašoj zemlji

Europski fond za prilagodbe globalizaciji (EGF)

EGF-om se pomaže radnicima koji su zbog promjena u globalnim obrascima trgovanja proglašeni viškom da što prije pronađu novi posao. Otpušteni pojedinci ili tvrtke s viškom radnika koji se žele prijaviti za financiranje trebaju se obratiti državnim tijelima u svojoj zemlji.

Više o EGF-u

Financiranje u razdoblju 2021. – 2027.

Komisija je predložila jednostavniji i integriraniji Europski socijalni fond (ESF+) te revidirani Europski fond za prilagodbu globalizaciji (EGF). Oba su dio prijedloga Komisije za višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2021. – 2027. koji je donesen 2. svibnja 2018. Europski parlament i Vijeće EU-a trenutačno raspravljaju o prijedlozima.

Program EU-a za zapošljavanje i socijalne inovacije (EaSI)

Program za zapošljavanje i socijalne inovacije (EaSI) instrument je financiranja na europskoj razini kojim izravno upravlja Europska komisija kako bi podupirala zapošljavanje, socijalnu politiku i mobilnost radnika diljem EU-a. Kako bi se prijavile za financiranje, podobne organizacije moraju se odazvati na poziv na natječaj ili slanje ponuda.

Više o programu EaSI

Fond za europsku pomoć najugroženijima (FEAD)

FEAD podupire aktivnosti država članica u pružanju materijalne pomoći najugroženijima. Nacionalna tijela odabiru partnerske organizacije za dopremu pomoći na temelju nacionalnih programa za razdoblje 2014. – 2020. koje je odobrila Komisija.

Više o FEAD-u

Drugo financiranje

Podijeli ovu stranicu