Zapošljavanje, socijalna pitanja i uključenost

Financiranje

Europska komisija programima navedenima u nastavku osigurava sredstva za projekte koji se odnose na zapošljavanje, socijalna pitanja i socijalnu uključenost.

Europski socijalni fond (ESF)

Sredstvima iz ESF-a financiraju se projekti kojima se ljudima nastoji pomoći da poboljšaju radne vještine i izglede za zapošljavanje. Javne i privatne organizacije koje se žele prijaviti trebaju se obratiti upravljačkim tijelima ESF-a u svojoj zemlji. Europska komisija određuje prioritete financiranja, ali nije izravno uključena u odabir projekata.

Više o ESF-u
ESF u vašoj zemlji

Europski fond za prilagodbu globalizaciji (EGF)

EGF pomaže radnicima koji su postali višak zbog promjena u tokovima svjetske trgovine da što brže pronađu novi posao. Osobe ili poduzeća pogođeni otpuštanjem koji se žele prijaviti za financiranje trebaju se obratiti svojem nacionalnom tijelu.

Više o EGF-u

Financiranje 2021. – 2027.

Komisija je predložila jednostavniji i integriraniji Europski socijalni fond (ESF+) i revidirani Europski fond za prilagodbu globalizaciji (EGF). Oni su dio Komisijinih prijedloga višegodišnjeg financijskog okvira (VFO) za razdoblje 2021. – 2027., koji su doneseni 2. svibnja 2018. Europski parlament i Vijeće EU-a trenutačno raspravljaju o prijedlozima.

Program EU-a za zapošljavanje i socijalne inovacije (EaSI)

Program EU-a za zapošljavanje i socijalne inovacije (EaSI) instrument je financiranja na europskoj razini kojim izravno upravlja Europska komisija kako bi podupirala zapošljavanje, socijalnu politiku i mobilnost radnika diljem EU-a. Prihvatljive organizacije koje se žele prijaviti za financiranje moraju se javiti na poziv na podnošenje ponuda i/ili na poziv na podnošenje prijedloga.

Više o programu EaSI

Fond europske pomoći za najpotrebitije (FEAD)

FEAD podupire aktivnosti država članica EU-a za pružanje materijalne pomoći najpotrebitijima. Nacionalna tijela na temelju nacionalnih programa za 2014. – 2020. koje je odobrila Komisija biraju partnerske organizacije koje pružaju pomoć.

Više o FEAD-u

Ovlasti: socijalni dijalog i druge posebne nadležnosti

Komisija podupire projekte u području socijalnog dijaloga i industrijskih odnosa, koji su dio ovlasti Komisije, odnosno zadaća koje proizlaze iz posebnih ovlasti izravno dodijeljenih Ugovorom o funkcioniranju Europske unije (UFEU).

Komisija provodi takve ovlasti na temelju posebnih natječaja i poziva na podnošenje prijedloga u sljedećim područjima:

  • slobodno kretanje radnika, koordinacija sustava socijalne sigurnosti i mjere za migrante
  • socijalna politika, uključujući socijalni dijalog, potporne mjere koje poduzimaju europski socijalni partneri radi promicanja socijalnog dijaloga i postizanja dogovora o zajedničkim djelovanjima, uključujući izgradnju kapaciteta i analitičke aktivnosti u području industrijskih odnosa
  • analiza i studije o socijalnoj situaciji, demografiji i obitelji radi promicanja boljih političkih odgovora u državama članicama
  • mjere informiranja i osposobljavanja za radničku organizaciju, transnacionalnu razmjenu informacija i dobre prakse u pitanjima važnima za socijalni dijalog na razini poduzeća.

Godišnji programi rada povezani s ovlastima dostupni su na internetu.

Više o socijalnom dijalogu

Povezano financiranje

Podijeli ovu stranicu