Zapošljavanje, socijalna pitanja i uključenost

Koordinacija sustavâ socijalne sigurnosti EU-a

EU propisuje zajednička pravila za zaštitu vaših prava iz sustava socijalne sigurnosti pri selidbi unutar Europe (27 država članica EU-a, Island, Lihtenštajn, Norveška i Švicarska). Pravila o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti ne zamjenjuju nacionalne sustave jedinstvenim europskim sustavom. Svaka zemlja može odlučiti tko će biti osiguran na temelju njezina zakonodavstva, koje naknade će se dodjeljivati i pod kojim uvjetima.

Na koga se odnose ta pravila?

Četiri glavna načela

  1. Na vas se primjenjuje zakonodavstvo samo jedne zemlje pa plaćate doprinose samo u jednoj zemlji. Odluku o tome koje će se nacionalno zakonodavstvo na vas primjenjivati donose ustanove socijalne sigurnosti. Ne možete birati.
    Saznajte koja se pravila primjenjuju na vas.
  2. Imate jednaka prava i obveze kao i državljani zemlje čije se zakonodavstvo na vas primjenjuje. To je poznato kao načelo jednakog postupanja ili nediskriminacije.
  3. Kad tražite naknadu, uzimaju se u obzir prethodna razdoblja vašeg osiguranja, rada ili boravka u drugim zemljama, ako je potrebno.
  4. Ako imate pravo na novčanu naknadu u jednoj zemlji, u pravilu je možete primati čak i ako živite u drugoj zemlji. To je poznato kao načelo prijenosa.

Više informacija

Od 1. svibnja 2010. primjenjuju se nove uredbe o moderniziranoj koordinaciji (uredbe 883/2004 i 987/2009). Za dodatne informacije pogledajte najčešća pitanja.  Raspitajte se o pravilima socijalnog osiguranja u zemlji koja vas zanima.

Komisija je 13. prosinca 2016. predložila reviziju zakonodavstva EU-a o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti. Europski parlament i Vijeće EU-a trenutačno raspravljaju o tom prijedlogu.

I dalje trebate pomoć?

Niste pronašli informacije koje tražite? 

Postavite pitanje putem portala Europe Direct 00800 6 7 8 9 10 11
Riješite probleme obraćanjem nacionalnoj upravi (SOLVIT)
Zatražite pravni savjet od službe Vaša Europa – Savjeti

Podijeli ovu stranicu