Zapošljavanje, socijalna pitanja i uključenost

Koordinacija sustavâ socijalne sigurnosti EU-a

EU pruža zajednička pravila kojima se štite Vaša prava iz socijalne sigurnosti dok se krećete unutar Europe (EU 28 + Island, Lihtenštajn, Norveška i Švicarska). Pravila o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti ne zamjenjuju nacionalne sustave jedinstvenim europskim sustavom. Sve države imaju pravo odlučiti tko može biti osiguran u skladu s njihovim zakonodavstvom, koji su doprinosi osigurani i pod kojim uvjetima.

Na koga se ova pravila primjenjuju?

Četiri osnovna načela

  1. Obuhvaćeni ste zakonodavstvom isključivo jedne države i plaćate doprinose isključivo u jednoj državi. Odluku o tome čiji se zakoni primjenjuju na Vas donose ustanove socijalne sigurnosti. Vi ne možete birati.
    Doznajte koja se pravila odnose na Vas
  2. Imate ista prava i obveze kao i državljani zemlje čijim ste zakonima obuhvaćeni. Ovo je poznato kao načelo jednakog tretmana ili nediskriminacije.
  3. Prilikom potraživanja određene naknade, ako je to potrebno, u obzir Vam se uzimaju prethodna razdoblja osiguranja, rada ili prebivanja u drugim zemljama.
  4. Ako imate pravo na novčanu naknadu iz jedne države, možete je primati čak i ako živite u drugoj državi. Ovo je poznato pod nazivom načelo izvoznosti.

Više informacija

Od dana 1. svibnja 2010. primjenjuju se nove Uredbe o suvremenijoj koordinaciji (Uredbe 883/2004 i 987/2009). Za više informacija posjetite često postavljana pitanjaDoznajte više o pravilima socijalne sigurnosti u državi koja Vas zanima.

Europska komisija je 13. prosinca 2016. predstavila reviziju zakonodavstva EU-a o koordinaciji socijalne sigurnosti. Europski parlament i Vijeće EU-a postigli su privremeni dogovor o prijedlogu u ožujku 2019.

Još uvijek trebate pomoć?

Niste pronašli informacije koje ste tražili?

Postavite pitanje putem Europe Directa 00800 6 7 8 9 10 11
Riješite probleme s nacionalnom upravom (SOLVIT)
Ostvarite pravni savjet od usluge savjetovanja Vaša Europa

Podijeli ovu stranicu