Zapošljavanje, socijalna pitanja i uključenost

Europski socijalni fond (ESF)

Ulaganje u ljude

Europski socijalni fond glavni je europski instrument za promicanje zapošljavanja i socijalne uključenosti. Pomaže građanima u pronalasku novog (ili boljeg) radnog mjesta, uključuje osobe u nepovoljnom položaju u društvo te osigurava bolje životne prilike za sve.

To čini ulaganjem u građane Europe i njihove vještine, bez obzira na to jesu li zaposleni, stari ili mladi.

Fond svake godine pomogne oko 10 milijuna ljudi da se zaposle ili da unaprijede svoje vještine radi budućeg zaposlenja.

Važno je:

  • kratkoročno ublažiti posljedice trenutačne gospodarske krize, posebno porast razine nezaposlenosti i siromaštva
  • dugoročno u okviru europske strategije za preoblikovanje gospodarstva otvoriti radna mjesta te stvoriti uključivo društvo.

Već šezdeset godina Europska komisija u partnerstvu s državama članicama pomaže građanima da poboljšaju svoju zapošljivost. Tijekom 2017. organizirana su brojna regionalna i nacionalna događanja kako bi se obilježila šezdeseta obljetnica ESF-a.

Financiranje i ciljevi u razdoblju 2014.–2020.

U tom će razdoblju ESF osigurati oko 80 milijardi eura (u tekućim cijenama) za:

Više o ciljevima ESF-a za razdoblje 2014.–2020.

Tko radi što?

strategiji i proračunu ESF-a zajednički se dogovaraju i odlučuju vlade EU-a, Europski parlament i Komisija.

Sedmogodišnje operativne programe planiraju vlade EU-a, a odobrava ih Europska komisija.

Sredstva se daju nizu organizacija (javna tijela, privatna poduzeća i civilno društvo) koje građanima nude praktičnu pomoć u pronalasku ili zadržavanju radnog mjesta.

Više o ESF-u

Praćenje i evaluacija ESF-a

Komisija i države članice odgovorne su za evaluaciju aktivnosti ESF-a. Upravljačka tijela provode evaluacije na razini država članica, a Komisija to čini na razini EU-a.

U tijeku su sljedeći postupci evaluacije:

Evaluacije se temelje na dosljednim, usporedivim i kvalitetnim podacima koje prikupljaju nacionalna tijela. Podaci se upotrebljavaju i za praćenje napretka programa. Komisijine smjernice za praćenje i evaluaciju pomažu upravljačkim tijelima u obavljanju zadaća.

Platforma otvorenih podataka omogućuje vizualizaciju podataka o financiranju i postignućima u okviru ESF-a za razdoblje 2014.–2020. te informacije o napretku u pogledu ulaganja na razini EU-a. U Komisijinim godišnjim sažetim/strateškim izvješćima pružaju se informacije o postignućima na razini EU-a.

U okviru inicijative za primjerenost podataka provode se evaluacije protučinjeničnog učinka operacija koje financira ESF. Dio su veće usmjerenosti EU-a na rezultate i oblikovanje politika utemeljenih na dokazima.

  • Praktični vodič i niz videopriručnika pomažu upravljačkim tijelima u provođenju i naručivanju pouzdanih evaluacija.
  • Upravljačka tijela ESF-a mogu dobiti posebno savjetovanje o evaluacijama protučinjeničnog učinka u okviru potpore za osiguranje kvalitete.
  • Upravljačka tijela i stručnjaci za te evaluacije dijele svoja iskustva i znanje na redovitim sastancima.

Podijeli ovu stranicu