Zapošljavanje, socijalna pitanja i uključenost

Europski socijalni fond (ESF)

Ulaganje u ljude

Europski socijalni fond glavni je europski instrument za promicanje zapošljavanja i socijalne uključenosti. Pomaže građanima u pronalasku novog (ili boljeg) radnog mjesta, uključuje osobe u nepovoljnom položaju u društvo te osigurava bolje životne prilike za sve.

To čini ulaganjem u građane Europe i njihove vještine, bez obzira na to jesu li zaposleni, stari ili mladi.

Zahvaljujući fondu svake godine oko 10 milijuna ljudi uspije se zaposliti ili unaprijediti svoje vještine radi budućeg zaposlenja.

Važno je:

  • kratkoročno ublažiti posljedice trenutačne gospodarske krize, posebno porast razine nezaposlenosti i siromaštva
  • dugoročno u okviru europske strategije za preoblikovanje gospodarstva otvoriti radna mjesta te stvoriti uključivo društvo.

Oporavak od krize uzrokovane koronavirusom

U svibnju 2020. Komisija je predložila potrebne izmjene EU-ovih programa socijalnog financiranja kako bi se odgovorilo na socijalne izazove i izazove u području zapošljavanja u razdoblju nakon krize.

Predlaže se da se fondovima kohezijske politike dodijeli 55 milijardi eura novih sredstava za razdoblje 2020.–2022. kako bi se spriječio negativan utjecaj koronavirusa na tržište rada. Instrument za to je inicijativa REACT-EU u kojoj Europski socijalni fond za razdoblje 2014.–2020. ima ključnu ulogu u održavanju zaposlenosti i pružanju potpore socijalnoj uključenosti.

U okviru novih prijedloga za budući proračun EU-a za razdoblje 2021.–2027. Komisija je predložila i izmjene prijedloga o Europskom socijalnom fondu plus (ESF+).

Financiranje i ciljevi u razdoblju 2014.–2020.

ESF će osigurati oko 80 milijardi eura (u tekućim cijenama) za:

Više o ciljevima ESF-a za razdoblje 2014.–2020.

Tko radi što?

strategiji i proračunu ESF-a zajednički se dogovaraju i odlučuju vlade država članica EU-a, Europski parlament i Komisija.

Sedmogodišnje operativne programe planiraju vlade država članica, a odobrava ih Europska komisija.

Sredstva se daju nizu organizacija (javna tijela, privatna poduzeća i civilno društvo) koje građanima nude praktičnu pomoć u pronalasku ili zadržavanju radnog mjesta.

Više o ESF-u

Praćenje i evaluacija ESF-a

Komisija i države članice odgovorne su za evaluaciju aktivnosti ESF-a. Upravljačka tijela provode evaluacije na razini država članica, a Komisija to čini na razini EU-a.

Provedene su sljedeće evaluacijske studije: 

Evaluacije se temelje na dosljednim, usporedivim i kvalitetnim podacima koje prikupljaju nacionalna tijela. Podaci se koriste i za praćenje napretka programa. Komisijine smjernice za praćenje i evaluaciju pomažu upravljačkim tijelima u obavljanju zadaća.

Platforma otvorenih podataka omogućuje vizualizaciju podataka o financiranju i postignućima u okviru ESF-a za razdoblje 2014.–2020. Pruža i informacije o ostvarenju ulaganja na razini EU-a. Komisijina godišnja sažeta/strateška izvješća pružaju informacije o postignućima na razini EU-a.

Evaluacije protučinjeničnog učinka dio su nastojanja EU-a da se naglasak stavi na rezultate i oblikovanje politika utemeljenih na dokazima. Europska komisija pruža potporu upravljačkim tijelima ESF-a u vezi s tim evaluacijama.

Podijeli ovu stranicu