Zapošljavanje, socijalna pitanja i uključenost

Rad u drugoj državi članici EU-a

© Anya Berkut

Kao državljanin EU-a imate pravo početi raditi ili potražiti posao u drugoj zemlji EU-a. Sedamnaest milijuna građana EU-a trenutačno živi ili radi u inozemstvu. EU u okviru europskog stupa socijalnih prava promiče pravedne uvjete rada za osobe koje rade u inozemstvu.

Na ovoj mrežnoj stranici navode se informacije o pravima radnika koji se kreću unutar EU-a, ostalim povezanim pravima te o ograničenjima koja se primjenjuju na radnike iz zemalja koje su se nedavno pridružile EU-u.

Dostupan je i kratak pregled prava državljana zemalja izvan EU-a u pogledu rada u zemlji EU-a.

Također ćete pronaći informacije o uvjetima koji se primjenjuju ako vas poslodavac privremeno pošalje na rad u drugu državu članicu kao upućenog radnika.

Mreža EURES, s više od 1000 EURES-ovih savjetnika i EURES-ovim mrežnim portalom na kojemu se oglašavaju slobodna radna mjesta i nude praktični savjeti, može vam pomoći u pronalasku posla i pripremiti vaše preseljenje u inozemstvo.

Europsko nadzorno tijelo za rad (ELA) osigurava pravednu i učinkovitu provedbu pravila EU-a o mobilnosti radne snage i koordinaciji sustava socijalne sigurnosti.

Podijeli ovu stranicu