Zapošljavanje, socijalna pitanja i uključenost

Recite što mislite o jačanju socijalne Europe

Europski stup socijalnih prava naša je socijalna strategija za socijalno pravednu i poštenu tranziciju u pogledu klimatske neutralnosti, digitalizacije i demografskih promjena te oporavak od pandemije bolesti COVID-19. Počiva na 20 temeljnih načela.

Kako bi izašao iz trenutačne krize, EU treba pokrenuti oporavak, izgraditi otpornost i usmjeriti gospodarstva prema pravednoj, zelenoj i digitalnoj tranziciji. Pritom se treba pobrinuti da se zaštite najsiromašniji građani, regije i države, te da oporavak bude uključiv i pravedan. Europski stup socijalnih prava putokaz je za rješavanje socijalnih i gospodarskih izazova našega doba.

Kako bi podržala provedbu stupa socijalnih prava i pripremila teren za povezani akcijski plan, koji će biti predstavljen početkom 2021., Komisija je pokrenula opsežnu raspravu sa svim državama članicama i regijama te sa svim svojim partnerima.

Zajedno ćemo unaprijediti europsko socijalno tržišno gospodarstvo kako bi odgovaralo sadašnjim i budućim prilikama i izazovima te osigurati pravednu tranziciju za sve.

Komisija stoga poziva sve svoje partnere da do 30. studenoga 2020. iznesu svoja stajališta o potrebnim novim mjerama politike ili zakonodavnim inicijativama na različitim razinama (na razini EU-a te nacionalnim, regionalnim i lokalnim razinama) i/ili da se kao država članica, regija, grad ili organizacija obvežu na konkretne mjere za provedbu stupa socijalnih prava.

Sudjelujte

Događanja

Komisija će promicati i podržavati rasprave o pitanjima povezanima s načelima stupa socijalnih prava na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini te povezana događanja, pri čemu će se pobrinuti za angažman i sudjelovanje svih svojih partnera.

Podijeli ovu stranicu