Zapošljavanje, socijalna pitanja i uključenost

Provedba europskog stupa socijalnih prava

U okviru tog stupa utvrđeno je 20 ključnih načela i prava kojima će se podupirati pravedna tržištâ rada i sustavi socijalne skrbi i njihovo dobro funkcioniranje.

Prvenstveno je usmjeren na europodručje, ali primjenjuje se na sve države članice EU-a koje u njemu žele sudjelovati.

Ostvarivanje načela i prava definiranih u europskom stupu socijalnih prava zajednička je odgovornost država članica, institucija EU-a, socijalnih partnera i ostalih dionika.

Čelnici EU-a proglasili su europski stup socijalnih prava na socijalnom sastanku na vrhu u Göteborgu u studenome 2017.

Podijeli ovu stranicu