Zapošljavanje, socijalna pitanja i uključenost

Inicijativa za zapošljavanje mladih (YEI)

Inicijativa za zapošljavanje mladih (YEI) među glavnim je izvorima financijskih sredstava EU-a za potporu provedbi programa Garancije za mlade do 2023. EU je pokrenuo tu inicijativu 2013. radi potpore mladima koji žive u regijama u kojima je nezaposlenost mladih viša od 25 %.

Zahvaljujući dodatnim sredstvima EU-a dostupnima u okviru inicijative Pomoć za oporavak za koheziju i europska područja (REACT-EU), u razdoblju od 2021. do 2023. države članice mogu povećati sredstva Inicijative za zapošljavanje mladih i Europskoga socijalnog fonda kako bi pomogle mladima pogođenima krizom uzrokovanom koronavirusom.

Inicijativom za zapošljavanje mladih podupiru se isključivo mladi koji ne radenisu u sustavu redovitog obrazovanja te nisu u sustavu obrazovanja odraslih (NEET-ovi), uključujući mlade koji su dugo nezaposleni i one koji nisu prijavili da traže posao. Tako se osigurava da u dijelovima Europe s najvećim problemima mlade osobe mogu primiti ciljanu potporu. Inicijativom se najviše financiraju:

  • naukovanje
  • stažiranje
  • zapošljavanje
  • daljnje obrazovanje radi stjecanja kvalifikacija.

Njome se podupire provedba Garancije za mlade. U okviru Garancije za mlade države članice trebale bi uvesti mjere kojima bi se osiguralo da mladi u dobi do 25 godina dobiju kvalitetnu ponudu za posao, daljnje obrazovanje, naukovanje ili stažiranje u roku od četiri mjeseca nakon završetka školovanja ili gubitka posla.

Inicijativom za zapošljavanje mladih dopunjuju se druge mjere koje se poduzimaju na nacionalnoj razini, posebno uz potporu iz Europskoga socijalnog fonda (ESF), u cilju provedbe programa Garancije za mlade. Sredstvima ESF-a može se, osim izravne potpore pojedincima, pomoći u reformi sustava i usluga zapošljavanja, obrazovanja i osposobljavanja te socijalne sigurnosti.

Financiranje

Programsko razdoblje 2021. – 2027.

Za razdoblje 2021. – 2027. institucije EU-a su u cilju pojednostavnjenja uključile Inicijativu za zapošljavanje mladih u Europski socijalni fond plus (ESF+), ali ona je i dalje usmjerena na zapošljavanje mladih.  Sve države članice morat će uložiti odgovarajući iznos svojih sredstava iz fonda ESF+ u ciljane mjere i strukturne reforme za potporu zapošljavanju, obrazovanju i osposobljavanju mladih.

Usto, države članice u kojima je broj mladih u dobi od 15 do 29 godina koji ne rade, nisu u sustavu redovitog obrazovanja te nisu u sustavu obrazovanja odraslih (NEET-ovi) u razdoblju 2017. – 2019. bio iznad prosjeka EU-a trebale bi namijeniti najmanje 12,5 % svojih sredstava iz fonda ESF+ mladima.

Programsko razdoblje 2014. – 2020.

Ukupni proračun Inicijative za zapošljavanje mladih za razdoblje 2014. – 2020. iznosio je 8,9 milijardi EUR. Početni proračun iznosio je 6,4 milijarde EUR. Međutim, s obzirom na kontinuirano visoke razine nezaposlenosti mladih, EU je 2017., 2019. i 2020. povećao taj proračun s ukupno 2,5 milijardi EUR dodatnih sredstava.

Polovina proračuna je iz posebne proračunske linije za zapošljavanje mladih, a druga polovina su sredstva iz ESF-a. Države članice koje ispunjavaju uvjete usto dopunjuju sredstva ESF-a nacionalnim sufinanciranjem. Inicijativa za zapošljavanje mladih provodi se u skladu s pravilima ESF-a.

Kako bi se brže pokrenule aktivnosti u okviru Inicijative za zapošljavanje mladih na terenu, EU je državama članicama osigurao znatna sredstva u obliku pretfinanciranja, koje je 2015. iznimno povećano na 30 % posebne proračunske linije za Inicijativu. 

Europska godina mladih 2022.

U prosincu 2021. postignut je politički dogovor o Europskoj godini mladih. Komisija će tijekom 2022. koordinirati niz aktivnosti u bliskoj suradnji s Europskim parlamentom, državama članicama, regionalnim i lokalnim tijelima, organizacijama mladih i samim mladima.

Više informacija potražite na Europskom portalu za mlade.

Podijeli ovu stranicu