Zapošljavanje, socijalna pitanja i uključenost

Vještine i kvalifikacije

S tehnološkim razvojem i globalnim i demografskim izazovima mijenjaju se naši svakodnevni životi i način na koji radimo, učimo i angažiramo se u društvu. Kad imamo prave vještine, možemo se prilagoditi tim promjenama i ostvariti osobnu dobrobit te ujedno doprinositi društvu, produktivnosti i gospodarskom rastu.

Danas trebamo vladati raznim vještinama. To mogu biti osnovne vještine poput pismenosti i matematičke pismenosti, digitalne vještine te strukovne ili tehničke vještine, a i poduzetničke vještine i transverzalne vještine kao što su poznavanje stranih jezika ili osobni razvoj i sposobnost učenja.

Europa se danas suočava s nizom izazova:

  • Zelena i digitalna tranzicija mijenjaju naš način života, rada i komunikacije, što zahtijeva prilagodbu u području vještina kako bi se iskoristio njihov puni potencijal.
  • Zbog demografskih promjena Europa mora iskoristiti sve svoje talente i raznolikost. Ujedno će se stvoriti nove mogućnosti zapošljavanja u srebrnom gospodarstvu i ekonomiji skrbi.
  • Uslijed pandemije bolesti COVID-19 milijuni građana EU-a radili su iz svojih domova i učili na daljinu pa su izašla na vidjelo naša ograničenja u pogledu digitalne pripravnosti. Osim toga, zbog pandemije mnogi nisu imali mogućnost zapošljavanja.
  • Previše ljudi ne može pronaći posao jer nemaju odgovarajuće vještine ili rade na poslovima koji ne odgovaraju njihovim talentima.
  • S druge strane, 40 % poslodavaca ne može pronaći zaposlenike s odgovarajućim vještinama za slobodna radna mjesta u svojim poduzećima, a premalo ljudi raspolaže potrebnim vještinama i podrškom da bi im osnivanje vlastitog poduzeća bilo izvedivo.
  • Previše Europljana – petina – jedva čita i piše, a rezultati su još slabiji za matematičke i digitalne vještine, s čime se nikako ne bismo smjeli pomiriti.
  • Svi bi trebali imati priliku redovito unapređivati svoje vještine, ali samo dvije petine odraslih osoba pohađa neku vrstu nastave ili osposobljavanja.

Obrazovanje i osposobljavanje u Europi u nadležnosti je država članica. Iako se nacionalna i regionalna tržišta rada i obrazovni sustavi suočavaju sa sebi svojstvenim izazovima, države članice imaju slične probleme i mogućnosti.

Zato se europskim inicijativama za vještine nastoje mobilizirati svi europski dionici u okviru sljedećih djelovanja:

Programu vještina za Europu od 1. srpnja 2020. utvrđen je petogodišnji akcijski plan s 12 mjera kako bi Europljani stekli bolje vještine.

Preporuke za pojedine zemlje EU-a, koje se odnose na razvoj vještina, upućuju se mnogim državama članicama svake godine kako bi ih se usmjerilo u oblikovanju njihovih nacionalnih politika, a financijskim sredstvima EU-a pomaže se provedba tih osmišljenih politika, među kojima su sljedeće:

Podijeli ovu stranicu