Zapošljavanje, socijalna pitanja i uključenost

Vještine i kvalifikacije

Naš način rada, učenja, sudjelovanja u društvu i svakodnevnog življenja neprekidno se mijenja u skladu s tehnološkim razvojem te globalnim i demografskim izazovima. Prave vještine pomažu pojedincima da se prilagode tim promjenama i osiguraju si egzistenciju i istovremeno doprinose društvu, produktivnosti i gospodarskom rastu.

Danas ljudi moraju imati razne vještine, od osnovnih vještina, kao što su pismenost, računanje i digitalne vještine, do vještina stečenih u strukovnom obrazovanju ili tehničkih vještina kao i poduzetničkih vještina i transverzalnih vještina, kao što su strani jezici ili sposobnost učenja i poduzimanja inicijative.

Europa je danas suočena s brojnim izazovima:

  • Neprihvatljivo visok udio Europljana, jedan od pet, još uvijek se bori s čitanjem i pisanjem i ima loše matematičke i digitalne vještine. Velik dio migranata i tražitelja azila nema osnovne vještine i slabo poznaje jezik zemlje domaćina, stoga su izloženi visokom riziku od nezaposlenosti, siromaštva i socijalne isključenosti.
  • Velik broj ljudi u Europi ne može pronaći posao jer nema prave vještine ili radi poslove koji ne odgovaraju njihovim talentima. Točnije, 30 % osoba s visokoškolskim diplomama rade poslove za koje nije potrebna sveučilišna kvalifikacija.
  • Istovremeno 40 % poslodavaca ne može pronaći ljude s pravim vještinama koji bi popunili prazna radna mjesta, a premalo je ljudi pripremljeno, razmišlja i ima kompetencije potrebne za pokretanje vlastita posla ili traženje novih mogućnosti.

Obrazovanje i osposobljavanje u Europi u nadležnosti je država članica. Nacionalna i regionalna tržišta rada i obrazovni sustavi suočeni su s vlastitim posebnim izazovima, ali države članice suočavaju se sa sličnim problemima i prilikama.

Upravo zato se europskim inicijativama usmjerenima na vještine žele pokrenuti svi europski dionici u sljedećim područjima djelovanja:

Velikom broju država članica svake se godine upućuju posebne preporuke u pogledu razvoja vještina kako bi im se pomoglo u donošenju nacionalnih politika.

Potpora za razvoj nacionalnih strategija za vještine u suradnji s OECD-om dostupna je državama članicama kako bi im se pomoglo u izradi konkretnih političkih odgovora, a financiranje iz EU-a pomaže u provedbi politika u praksi:

Komisija je ranije predložila niz političkih mjera za suočavanje s glavnim izazovima i problemima u pogledu vještina, uključujući inicijative Nove vještine za nove poslove i Promišljanje o obrazovanju.

Komisija je 10. lipnja 2016. usvojila sveobuhvatni Novi program vještina za Europu u kojem predlaže deset mjera koje će pomoći ljudima u Europi u stjecanju boljih vještina.

Podijeli ovu stranicu