Fostaíocht, Gnóthaí Sóisialta agus Cuimsiú

Maoiniú

Maoiniú

Tugann an Coimisiún Eorpach maoiniú do thionscadail a bhaineann le fostaíocht, gnóthaí sóisialta agus cuimsiú sóisialta trí na cláir seo a leanas.

Ciste Sóisialta na hEorpa (CSE)

Maoiníonn an CSE tionscadail le cabhrú le daoine a gcuid scileanna oibre agus ionchas ar phost a fheabhsú. Le cur isteach, ba cheart d'eagrais phoiblí is phríobháideacha dul i dteagmháil le húdaráis bhainistíochta CSE ina dtír féin. Socraíonn an Coimisiún tosaíochtaí don mhaoiniú, agh níl aon bhaint dhíreach aige le roghnú na dtionscadal.

Breis i dtaobh an CES
An CSE i do thírse

An Ciste Eorpach um Choigeartú don Domhandú (CECD)

Cabhraíonn an CECD le hoibrithe a rinneadh iomarcach de dheasca na bpátrún domhanda trádála a bheith ag athrú chun post nua a fháil chomh tapa agus is féidir. Ba cheart do dhaoine ar leith nó do chuideachtaí atá faoi thionchar iomarcaíochta dul i dteagmáil lena n-údaráis náisiúnta más fúthu cur isteach ar mhaoiniú.

Breis i dtaobh an CECD

Maoiniú don tréimhse 2021-2027

Tá an dá ní seo curtha i láthair ag an gCoimisiún: Ciste Sóisialta na hEorpa de shaghas níos simplí agus níos comhtháite (CSE+) agus leagan athbhreithnithe den Chiste Eorpach um Choigeartú don Domhandú (CED).  Tá na nithe sin ar na tograí atá ullmhaithe ag an gCoimisiún do Chreat Airgeadais Ilbhliantúil 2021-2027, a glacadh an 2 Bealtaine 2018.

An Clár an AE um Fhostaíocht agus Nuálaíocht Shóisialta (EaSI)

Is éard atá i gClár an AE um Fhostaíocht agus Nuálaíocht Shóisialta ionstraim maoinithe ar leibhéal Eorpach atá á bainistiú ag an gCoimisiún Eorpach chun tacú le fostaíocht, le beartas sóisialta agus le soghluaisteacht saothair ar fud an AE. Le cur isteach ar mhaoiniú, ní mór d'eagrais incháilithe freagairt ar ghlao ar thairiscintí nó ar ghlao ar thograí.

Tuilleadh eolais faoi EaSi

An Ciste um Chabhair Eorpach do na Daoine is Díothaí (FEAD)

Cabhraíonn an Ciste um Chabhair Eorpach do na Daoine is Díothaí (FEAD) le tíortha an AE cúnamh nithiúil a thabhairt do na daoine is díothaí. Is iad na húdaráis náisiúnta a roghnaíonn na heagraíochtaí a oibreoidh i gcomhar leo chun an cúnamh a dháileadh, agus is ar bhonn clár náisiúnta don tréimhse 2014-2020 atá arna bhfaomhadh ag an gCoimisiún a dhéantar sin.

Tuilleadh eolais faoi FEAD

Maoiniú atá gaolmhar

An leathanach seo a chomhroinnt: