Fostaíocht, Gnóthaí Sóisialta agus Cuimsiú

Comhordú Shlándáil Shóisialta an AE

Leagann an AE síos comhrialacha le do chearta slándála sóisialta a chosaint agus tú ag dul ó áit go háit laistigh den Eoraip (i.e. 28 Ballstát an AE + an Íoslainn, Lichtinstéin, an Iorua agus an Eilvéis). Níl na rialacha maidir le comhordú na slándála sóisialta ceaptha aon chóras amháin Eorpach a chur in ionad na gcóras náisiúnta atá ann cheana. Faoi gach tír ar leith atá sé a chinneadh cé na daoine atá le cur faoi árachas faoina reachtaíocht féin, cé na sochair is ceart a thabhairt agus cé na coinníollacha a ghabhann leis sin.

Cé leis a mbaineann na rialacha seo?

Na ceithre phríomhphrionsabal

  1. Bíonn tú clúdaithe faoi reachtaíocht aon tír amháin san aon am amháin agus dá bhrí sin ní íocann tú ranníocaíochtaí ach in aon tír amháin. Is iad na seirbhísí slándála sóisialta a chineann cén reachtaíocht náisiúnta a bhaineann leatsa. Ní féidir leatsa an rogha sin a dhéanamh.
    Tuilleadh eolais faoi na rialacha a bhaineann leatsa.
  2. Is ionann cearta agus oibleagáidí duitse agus do náisiúnaigh na tíre ina bhfuil tú clúdaithe. Prionsabal na córa comhionainne nó an neamh-idirdhealaithe a thugtar air sin.
  3. Nuair a éilíonn tú sochar, cuirfear do thréimhsí árachais, oibre nó cónaithe i dtíortha eile san áireamh, más gá.
  4. Má tá i dteideal sochair airgid as tír amháin, gheobhaidh tú é bunús mór an ama fiú má tá tú i do chónaí i dtír eile. Prionsabal na hin-easpórtála a thugtar air sin.

Tuilleadh eolais

Ó bhí an 1 Bealtaine 2010 ann, tá feidhm ag Rialacháin nua maidir le comhordú nuachóirithe (Rialacháin 883/2004 agus 987/2009). Féach ár gcuid ceisteanna coitianta le tuilleadh eolais a fháil ina leith sin. Tuilleadh eolais faoi rialacha slándála sóisialta na tíre a bhaineann leat.

An 13 Nollaig 2016, chuir an Coimisiún Eorpach athbhreithniú i láthair ar reachtaíocht an Aontais maidir le comhordú ar ghnóthaí slándála sóisialta. Tháinig Parlaimint na hEorpa agus Comhairle an Aontais Eorpaigh ar chomhaontú sealadach maidir leis an togra i mí an Mhárta 2019.

An leathanach seo a chomhroinnt: