Fostaíocht, Gnóthaí Sóisialta agus Cuimsiú

Anailís, meastóireacht, measúnú tionchair

Anailís, meastóireacht, measúnú tionchair

Tá sochaí agus margaí saothair na hEorpa ag athrú go tapa. Raon tosca faoi deara na hathruithe sin, ina measc an domhandú, forbairtí teicneolaíochta agus daonra atá ag dul in aois.

Tacaíonn an Coimisiún Eorpach le lucht déanta beartais trí thaifeach a dhéanamh ar threochtaí tábhachtacha sa tsochaí agus i margadh na hoibre.

Luachálann sé tionchar na mbeartas is na gclár AE, chun a chinntiú go gcabhraíonn siad chun poist a chruthú, chun tabhairt faoi cheisteanna sóisialta is chun comhdheiseanna a chur chun cinn.

Foilsíonn an Coimisiún Eorpach breis is 50 staidéar gach bliain. Clár PROGRESS an AE a mhaoiníonn formhór na staidéar sin.

Tugann an chuid seo den suíomh gréasáin le chéile na staidéir is na gníomhaíochtaí eile taifigh lena dtacaíonn an Coimisiún Eopach i réimse na fostaíochta, na ngnóthaí sóisialta is na gcomhdheiseanna.

An leathanach seo a chomhroinnt: