Työllisyys, sosiaaliasiat ja osallisuus

Rahoitus

Rahoitus

Euroopan komissio rahoittaa työllisyys- ja sosiaaliasioihin sekä syrjäytymisen torjuntaan liittyviä hankkeita seuraavien ohjelmien kautta:

Euroopan sosiaalirahasto (ESR)

Euroopan sosiaalirahasto (ESR) rahoittaa hankkeita, joilla autetaan kansalaisia kohentamaan taitojaan ja työllistymismahdollisuuksiaan. Rahoituksen hakemisesta kiinnostuneiden julkisten ja yksityisten organisaatioiden on otettava yhteyttä ESR:ää hallinnoiviin viranomaisiin omassa maassaan. Euroopan komissio määrittelee rahoituksen painopistealueet, mutta ei ole suoraan mukana valitsemassa rahoitettavia hankkeita.

Lisätietoa ESR:stä
ESR eri EU-maissa

Euroopan globalisaatiorahasto (EGR)

Euroopan globalisaatiorahasto (EGR) pyrkii auttamaan niiden työntekijöiden paluuta työmarkkinoille, jotka on sanottu irti maailmankaupan muutosten vuoksi. Irtisanomisten koettelemat kansalaiset ja yritykset voivat hakea EGR:ltä avustusta kansallisten viranomaisten kautta.

Lisätietoa EGR:stä

Rahoitus kaudella 2021–2027

Euroopan komissio on tehnyt ehdotukset yksinkertaisemmasta ja yhtenäisemmästä sosiaalirahastosta (ESR+) ja tarkistetusta Euroopan globalisaatiorahastosta (EGR). Ne kuuluvat EU:n monivuotista rahoituskehystä (2021–2027) koskevaan komission ehdotuskokonaisuuteen, joka hyväksyttiin 2. toukokuuta 2018. Ehdotuksia käsitellään parhaillaan Euroopan parlamentissa ja EU:n neuvostossa.

Työllisyyttä ja sosiaalista innovointia koskeva EU-ohjelma (EaSI)

Työllisyyttä ja sosiaalista innovointia koskeva ohjelma (EaSI) on Euroopan komission hallinnoima EU-tason rahoitusväline, josta tuetaan työllisyyttä, sosiaalipolitiikan täytäntöönpanoa ja työvoiman liikkuvuutta EU:ssa. Rahoitustuki myönnetään tarjouspyyntöjen ja ehdotuspyyntöjen perusteella.

Lisätietoa EaSI-ohjelmasta

Vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahasto (FEAD)

Vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahastosta (FEAD) tuetaan EU-maiden ohjelmia, joista annetaan aineellista apua yhteiskunnan huono-osaisimmille. EU-maiden viranomaiset valitsevat Euroopan komission vuosiksi 2014–2020 hyväksymien kansallisten ohjelmien perusteella kumppaniorganisaatiot, jotka toteuttavat avun jakamisen.

Lisätietoa FEAD:stä

Muita rahoitusmahdollisuuksia

Jaa tämä sivu