Työllisyys, sosiaaliasiat ja osallisuus

Sosiaaliturvan yhteensovittaminen EU:ssa

Sosiaaliturvan yhteensovittamisella tarkoitetaan sitä, että EU:ssa on laadittu yhteiset säännöt, joilla turvataan ihmisten oikeudet sosiaaliturvaan heidän liikkuessaan Euroopassa (EU:n 28 jäsenvaltiossa sekä Islannissa, Liechtensteinissa, Norjassa ja Sveitsissä). Se ei siis tarkoita sitä, että kansallisten järjestelmien tilalle tulisi yksi eurooppalainen järjestelmä. Kaikki maat voivat vapaasti päättää, ketkä maan lainsäädännön mukaan kuuluvat vakuutuksen piiriin, mitä etuuksia myönnetään ja mitkä ovat etuuden saamisen ehdot.

Keneen näitä sääntöjä sovelletaan?

Neljä pääperiaatetta

  1. Henkilö voi olla kerrallaan vain yhden maan lainsäädännön alainen, joten sosiaaliturvamaksuja maksetaan vain yhteen maahan. Päätöksen siitä, minkä maan lainsäädäntöä keneenkin sovelletaan, tekevät sosiaaliturvalaitokset. Sitä ei voi itse valita.
    Ota selvää, mitkä säännöt koskevat sinua.
  2. Henkilöllä on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin sen maan kansalaisilla, jossa hän on vakuutettuna. Tätä kutsutaan yhtäläisen kohtelun tai syrjimättömyyden periaatteeksi.
  3. Kun haetaan jotakin etuutta, tarvittaessa otetaan huomioon aiemmat vakuutus-, työ- ja asumiskaudet muissa maissa.
  4. Jos henkilö on oikeutettu saamaan rahaetuuden jostakin maasta, hän yleensä saa sen myös asuessaan toisessa maassa. Tämä on nimeltään sosiaaliturvaetuuksien maastavietävyyden periaate.

Lisätietoja

Sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamiseen on sovellettu uusia asetuksia (asetukset N:o 883/2004 ja 987/2009) 1. toukokuuta 2010 lähtien. Katso lisätietoja kohdasta usein kysyttyä. Voit myös tutustua juuri sen maan sosiaaliturvaan, josta olet kiinnostunut.

Euroopan komissio teki 13.12.2016 ehdotuksen EU:n sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisen tarkistamisesta. Euroopan parlamentti ja EU:n neuvosto pääsivät alustavaan yhteisymmärrykseen ehdotuksesta maaliskuussa 2019.

Jaa tämä sivu