Työllisyys, sosiaaliasiat ja osallisuus

Analyysit, arvioinnit, vaikutustenarvioinnit

© Bacho Foto / Fotolia

Euroopan yhteiskunta ja työmarkkinat muuttuvat vauhdilla. Muutoksen taustalla on monia tekijöitä, kuten globalisaatio, tekniikan kehittyminen ja väestön ikääntyminen. 

Euroopan komissio analysoi yhteiskunnan ja työmarkkinoiden kehityssuuntauksia päätösten tueksi. Aiheesta enemmän: Työllisyyden ja sosiaalisen kehityksen analyysit

Työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioita koskevien politiikkojen ja rahastojen arvioinneilla ja vaikutustenarvioinneilla varmistetaan, että EU:n toimintapolitiikka ja lainsäädäntö valmistellaan avoimesti, minkä lisäksi tavoitteena on, että ne perustuvat parhaaseen saatavilla olevaan näyttöön ja niiden tukena on sidosryhmien laaja-alainen osallistuminen. Näin voidaan saavuttaa toimien ja lainsäädännön tavoitteet mahdollisimman vähin kustannuksin. Lisätietoa: Arvioinnit ja vaikutustenarviointi 

Komission teettämät työllisyys-, sosiaali- ja tasa-arvoasioihin liittyvät julkaisut, joihin sisältyy arviointeja ja vaikutustenarviointeja tukevia tutkimuksia, ovat saatavilla tällä sivustolla olevasta julkaisuluettelosta.

Jaa tämä sivu