Työllisyys, sosiaaliasiat ja osallisuus

Sosiaaliturva ja sosiaalinen osallisuus

Euroopan komissio tukee ja täydentää jäsenmaiden toimintapolitiikkoja sosiaaliturvan ja sosiaalisen osallisuuden aloilla.

Älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua koskevassa Eurooppa 2020 -strategiassa asetetaan tavoitteet, joiden tarkoituksena on nostaa vähintään 20 miljoonaa ihmistä köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen kierteestä ja kohottaa 20–64-vuotiaan väestön työllisyys 75 prosenttiin. Eurooppa 2020 -strategian lippulaivahankkeilla, muun muassa köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan eurooppalaisella foorumilla ja uuden osaamisen ja työllisyyden ohjelmalla, tuetaan näiden tavoitteiden saavuttamista.

Komissio on hyväksynyt sosiaalisia investointeja koskevan paketin, jolla ohjataan jäsenmaiden sosiaaliturvajärjestelmien uudistamista. Siinä myös suunnataan politiikkaa sellaisiin sosiaalisiin investointeihin, joiden avulla voidaan vastata ihmisten tarpeisiin elämänkaaren kaikissa vaiheissa.

Sosiaalialan investointipaketti täydentää

Toimintakehys

Talouspolitiikan EU-ohjausjakso tarjoaa puitteet EU-maiden talous- ja sosiaaliuudistusten ohjaamista ja seurantaa varten Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden saavuttamiseksi. Komissio käsittelee kuhunkin maahan kohdistuvia haasteita ja ehdottaa soveltuvia ratkaisuja maakohtaisissa suosituksissa.

Koska sosiaalipolitiikka on olennainen osa Eurooppa 2020 -strategiaa, komissio tukee myös EU-maiden toimia sosiaalisten haasteiden ratkaisemiseksi köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan eurooppalaisessa foorumissa ja sosiaalisia investointeja koskevassa paketissa esitettyjen toimenpiteiden avulla sekä EU:n eri rahastojen ja erityisesti Euroopan sosiaalirahaston kautta.

Poliittinen yhteistyö

Komissio tekee yhteistyötä EU-maiden kanssa sosiaalisen suojelun komiteassa käyttämällä nk. avointa koordinointimenetelmää, jolla tarkastellaan mm. sosiaalista osallisuutta, terveydenhoitoa, pitkäaikaishoitoa ja eläkkeitä.

Sosiaalialan avoin koordinointimenetelmä on EU-maiden poliittista yhteistyötä ohjaava vapaaehtoinen prosessi, jossa sovitaan ensin yhteisistä tavoitteista ja yhteisistä indikaattoreista, joiden avulla voidaan arvioida etenemistä kohti tavoitteita. Prosessiin kuuluu myös tiivis yhteistyö sidosryhmien, etenkin työmarkkinajärjestöjen ja kansalaisyhteiskunnan järjestöjen, kanssa.

Jaa tämä sivu