Työllisyys, sosiaaliasiat ja osallisuus

Uutiset 30/03/2020

Koronavirus: komissio antaa käytännön ohjeita työntekijöiden vapaan liikkuvuuden varmistamiseksi kriittisissä ammateissa

Komissio on tänään antanut uusia käytännön ohjeita siitä, miten voidaan varmistaa, että liikkuvat työntekijät pääsevät EU:n sisällä työpaikalleen erityisesti niissä ammateissa, jotka ovat kriittisiä koronaviruspandemian torjunnassa.

Näihin sisältyvät muun muassa terveydenhuollossa ja elintarvikealalla työskentelevät sekä muiden keskeisten palveluiden, kuten lasten- ja vanhustenhoidon työntekijät ja yleishyödyllisten laitosten henkilöstö.

Vaikka on ymmärrettävää, että jäsenvaltiot ovat ottaneet käyttöön sisäisiä rajatarkastuksia torjuakseen koronaviruksen leviämistä, on äärimmäisen tärkeää, että kriittisissä ammateissa toimivat työntekijät pääsevät määränpäähänsä viipymättä.

Tänään julkaistuissa suuntaviivoissa nimetään työntekijäryhmiä, jotka toimivat kriittisissä ammateissa ja joiden vapaan liikkuvuuden jatkuminen EU:ssa on olennaisen tärkeää. Suuntaviivoissa annettu luettelo ei ole kattava.

Näiden erityisten työntekijäryhmien lisäksi ohjeissa selvennetään myös sitä, että jäsenvaltioiden olisi yleensä annettava rajatyöntekijöille mahdollisuus jatkaa rajan ylittämistä, jos työskentely kyseisellä alalla on edelleen sallittua vastaanottavassa jäsenvaltiossa.Jäsenvaltioiden olisi kohdeltava rajatyöntekijöitä ja kansallisia työtekijöitä samalla tavoin.

Erityisesti maatalouden kausityöntekijöiden osalta jäsenvaltioita pyydetään vaihtamaan tietoja eri tarpeistaan teknisellä tasolla ja ottamaan käyttöön erityismenettelyitä tällaisten työntekijöiden sujuvan liikkumisen varmistamiseksi, jotta kriisin aiheuttamaan työvoimapulaan voidaan reagoida.

Näillä suuntaviivoilla täydennetään äskettäin hyväksyttyjä 

Jaa tämä sivu