Työllisyys, sosiaaliasiat ja osallisuus

Arvioinnit ja vaikutustenarviointi

Politiikkoja ja rahastoja koskevissa Euroopan komission arvioinneissa ja vaikutustenarvioinneissa työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden alalla noudatetaan paremman sääntelyn periaatteita ja suuntaviivoja.

Kaikki tämän toimintalohkon suunnitellut ja meneillään olevat arvioinnit ja vaikutustenarvioinnit löytyvät komission ”Kerro mielipiteesi” -sivustolta. Kaikki vuodesta 2014 lähtien päätökseen saatetut työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden arvioinnit ja vaikutustenarvioinnit ovat saatavilla jäljempänä kohdassa ”Asiakirjoja”.

Yksikkömme käsittelee myös joitakin arviointeja ja vaikutustenarviointeja koulutuksen alalla.

Paremman sääntelyn suuntaviivat edellyttävät muun muassa politiikkojen ja rahastojen työllisyys- ja sosiaalisten vaikutusten arviointia. On tärkeää varmistaa, että vaikutukset työllisyyteen ja työoloihin, sosiaaliseen suojeluun ja osallisuuteen, ammattitaitoon ja työterveyteen ja -turvallisuuteen arvioidaan asianmukaisesti.

Johdon ja työntekijöiden edustajilla eli työmarkkinaosapuolilla on erityinen rooli vaikutustenarviointiprosessissa:

Euroopan komission teettämät tutkimukset, jotka tukevat arviointia ja vaikutustenarviointia työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden alalla, ovat saatavilla tällä sivustolla olevasta julkaisuluettelosta.

Komissio antaa jäsenvaltioille myös ohjausta ja tukea Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahaston (FEAD) seurannassa ja arvioinnissa. Tällä varmistetaan, että tiedot ovat johdonmukaisia ja vertailukelpoisia, ja autetaan jäsenmaita toimittamaan laatuanalyysejä, seurantatietoja ja arviointeja.

Jaa tämä sivu