Työllisyys, sosiaaliasiat ja osallisuus

Avoimet työpaikat

Euroopan komission päätoimipaikka – Berlaymont-rakennus

Vaikka työllisyys- ja sosiaalipolitiikka kuuluu tämän pääosaston tehtäviin, emme kuitenkaan tarjoa suoranaisia työllisyyspalveluja. Palkkaamme henkilöstöä vain pääosaston omiin tarpeisiin Euroopan komission yleisiä rekrytointimenettelyjä noudattaen.

Pääosastossa ja EU:n toimielimissä yleensä voi työskennellä joko vakinaisessa tai määräaikaisessa työsuhteessa.

Vakinainen työsopimus

Vakinaisista viroista on tietoa EU:n henkilöstövalintatoimiston (EPSO) verkkosivuilla. EPSO järjestää avoimia kilpailuja, joiden perusteella valitaan ammattitaitoista henkilöstöä kaikkiin EU:n toimielimiin eli Euroopan parlamenttiin, neuvostoon, komissioon, yhteisöjen tuomioistuimeen, tilintarkastustuomioistuimeen, Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaan, alueiden komiteaan sekä Euroopan oikeusasiamiehen toimistoon. Sivustolla on ohjeet hakuprosessin eri vaiheita varten ja vastauksia usein esitettyihin kysymyksiin. Siellä kerrotaan myös, mistä saa lisätietoa.

Määräaikainen työsopimus

Tarjolla on eri tyyppisiä määräaikaisia työsopimuksia:

Muita työtilaisuuksia

Pääosasto julkaisee aika ajoin toimintaansa liittyviä ns. kiinnostuksenilmaisupyyntöjä, joiden perusteella valitaan mahdollisia alihankkijoita.

Jaa tämä sivu