Työllisyys, sosiaaliasiat ja osallisuus

Asuminen ja työnteko EU:ssa

EU-säännöillä

 • helpotetaan EU-kansalaisten mahdollisuuksia työskennellä toisessa EU-maassa
 • turvataan EU:ssa liikkuvien kansalaisten sosiaaliturvaoikeudet

Työskentely toisessa EU-maassa

Työntekijöiden vapaa liikkuvuus on yksi EU:n keskeisistä periaatteista.

EU-kansalaisena sinulla on oikeus

 • olla työnhakijana toisessa EU-maassa
 • työskennellä siellä ilman työlupaa
 • asua siellä työnhakijana tai työntekijänä
 • jäädä maahan työsuhteen päättymisen jälkeenkin
 • tulla kohdelluksi tasa-arvoisesti maan omien kansalaisten kanssa työnsaannin, työolojen ja muiden sosiaali- ja veroetuuksien suhteen.

Lisätietoa työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta

Sosiaaliturvan koordinointi

EU-säännöillä koordinoidaan kansallisia sosiaaliturvajärjestelmiä niin, että toiseen EU-maahan muuttavien kansalaisten oikeudet on turvattu (EU-maat sekä Islanti, Liechtenstein, Norja ja Sveitsi).

Oikeutesi perustuvat neljään pääperiaatteeseen:

 • Sinun on maksettava sosiaaliturvamaksuja kerrallaan vain yhteen maahan – siihen, jonka lainsäädännön alainen olet.
 • Sinulla on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin sen maan omilla kansalaisilla, jonka sosiaaliturvan piirissä olet.
 • Jos haet sosiaalietuutta, tarvittaessa otetaan huomioon aiemmat jaksot, jolloin olet ollut vakuutettuna, työskennellyt tai asunut muissa maissa.
 • Jos olet oikeutettu rahaetuuksiin jossakin maassa, yleensä saat ne, vaikka asuisitkin toisessa maassa.

Jos sairastut tai joudut onnettomuuteen matkustaessasi johonkin EU-maahan, Islantiin, Liechtensteiniin, Norjaan, Sveitsiin tai Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, sinulla on oikeus saada kiireellistä hoitoa. Näihin maihin matkustaessa kannattaa ottaa mukaan eurooppalainen sairaanhoitokortti.

Lisätietoa sosiaaliturvan koordinoinnista

Jaa tämä sivu