Tööhõive, sotsiaalküsimused ja sotsiaalne kaasatus

Uudised 30/03/2020

Koroonaviirus: Euroopa Komisjon annab praktilisi juhiseid elutähtsate töötajate vaba liikumise tagamiseks

Komisjon andis täna välja uued praktilised juhised tagamaks, et ELis liikuvad töötajad, eelkõige need, kes töötavad koroonaviiruse pandeemia vastu võitlemiseks elutähtsatel kutsealadel, jõuaksid oma töökohale.

Nende hulka kuuluvad näiteks tervishoiu- ja toidusektori töötajad, muude oluliste teenuste (nagu lastehoid ja eakate hooldus) osutajad ning kommunaalteenustega tegelevad elutähtsad töötajad.

Kuigi on mõistetav, et liikmesriigid on kehtestanud sisepiiridel kontrollid koroonaviiruse leviku piiramiseks, on hädavajalik, et elutähtsatel töötajatel oleks võimalik jõuda oma sihtkohta ilma viivituseta.

Täna avaldatud suunistes on kindlaks määratud elutähtsatel kutsealadel tegutsevad töötajad, kelle puhul on väga tähtis, et nad saaksid jätkata ELis vaba liikumist. Suunistes esitatud loetelu ei ole ammendav. 

Lisaks töötajate erikategooriate kindlaksmääramisele selgitatakse suunistes ka seda, et liikmesriigid peaksid lubama piirialatöötajatel üldiselt jätkata piiri ületamist, kui asjaomases sektoris töötamine on vastuvõtvas liikmesriigis endiselt lubatud. Liikmesriigid peaksid kohtlema piiriüleseid ja kohalikke töötajaid ühtemoodi.

Liikmesriikidel palutakse vahetada tehnilisel tasandil teavet hooajatöötajatega ja eelkõige põllumajanduses hõivatutega seotud vajaduste kohta ning kehtestada konkreetsed menetlused sellistele töötajatele sujuva läbipääsu tagamiseks, et reageerida kriisist tingitud tööjõupuudusele.

Täna avaldatud suunised täiendavad hiljuti vastu võetud 

Jaga seda lehte