Tööhõive, sotsiaalküsimused ja sotsiaalne kaasatus

Ametlikud dokumendid

Sellelt leheküljelt leiate sotsiaalkindlustussüsteemide kooskõlastamise halduskomisjoni otsused ja soovitused ning ametlikud dokumendid, mille osas komisjon on kokku leppinud.

Otsused ja soovitused

Halduskomisjon on võtnud vastu mitmeid ajakohastatud koordineerimismääruste sätteid käsitlevaid otsuseid ja soovitusi (varasemad otsused leiate lehekülje paremas servas asuvast rubriigist „Dokumendid“).

Muud ametlikud dokumendid

Struktureeritud elektroonilised dokumendid

Ajakohastatud koordineerimismääruste kohaselt peab asutuste andmevahetus toimuma elektrooniliselt kõikjal ELis. See hakkab toimuma EESSI süsteemi vahendusel. Struktureeritud elektrooniliste dokumentide koostamise ja vahetamise puhul järgitakse elektroonilisi menetlusi (nn äriliidese kasutusmalle). See muudab asutustevahelise andmevahetuse lihtsamaks ja tõhusamaks. Täielikule elektroonilisele teabevahetusele üleminek peab toimuma kahe aasta jooksul ning selle üleminekuperioodi jooksul võib dokumente edastada ka paberkandjal.

Porditavad dokumendid

Ajakohastatud koordineerimise raames kaotatakse endised paberkandjal E-vormid, kuid mõnel juhul esitatakse kodaniku taotletud teave porditava dokumendina. Porditavaid dokumente on kokku kümme, sealhulgas Euroopa ravikindlustuskaart. Peale ravikindlustuskaardi on kõik teised pabervormid. Neid väljastatakse alates 1. maist 2010 ning ka pärast üleminekuperioodi.

Halduskomisjoni koosolekute peamised järeldused

Halduskomisjon tuleb kokku vähemalt neli korda aastas. Läbipaistvuse huvides leppisid delegatsioonid kokku nende koosolekute peamiste järelduste avaldamises alates 2016. aasta juuni koosolekust.

Viimase kuue kuu jooksul ei ole seotud uudiseid lisatud.

Jaga seda lehte