Tööhõive, sotsiaalküsimused ja sotsiaalne kaasatus

Haigus, rasedus ja sünnitus ning isadus

Haigushüvitised, rasedus- ja sünnitushüvitised ning isadushüvitised on samalaadsed ning neid kohaldatakse kõigi inimeste suhtes, kes on kindlustatud mis tahes ELi liikmesriigis, Islandil, Liechtensteinis, Norras või Šveitsis.

Lühiajaline viibimine ja puhkused 

Teil on eelnimetatud riikide kodanikega samaväärsetel tingimustel juurdepääs tervishoiuteenustele (nt arsti- või haiglavisiit) ning arstiabile, mis võib osutuda vajalikuks puhkuse või mis tahes muu ajutise viibimise ajal ühes kõnealustest riikidest. See tähendab seda, et mõnikord peate teenuste eest maksma. Teie Euroopa ravikindlustuskaart on teile oma õiguste tõendamisel abiks.  Täiendavat teavet Euroopa ravikindlustuskaardi kohta leiate vastavatelt lehekülgedelt 

Plaaniline ravi välismaal 

Kui te reisite välismaale just ravi saamise eesmärgil, on teil enne lahkumist vaja oma tervisekindlustusasutusest saada vastav luba (S2-vorm). Täiendavat teavet plaanilise ravi kohta leiate meie vastavatelt lehekülgedelt 

Elamine välismaal 

  • Teil on õigus saada mitterahalisi haigushüvitisi (nt ravi ja ravimeid) oma elukohariigis, olenemata sellest, kus te tegelikult kindlustatud olete. Teil on õigus täpselt samaväärsele kohtlemisele, kui asjaomase riigi kodanikel.
  • Kui te olete kindlustatud mujal kui teie elukohariigis, siis peaksite end registreerima oma elukohariigi tervishoiuasutuses. Selleks peate te teid kindlustanud tervishoiuasutusest küsima S1-vormi, et esitada see siis oma elukohariigi vastavale asutusele. See kehtib tavapäraselt pensionäride puhul, kes jäävad pensionile riigis, mis ei ole neile pensioni maksev riik või riik. kus nad on kindlustatud. Ajutise viibimise puhul ei ole see vajalik.

Tutvuge oma õigustega riikide kaupa

Rahalised hüvitised 

Riik, kus te olete kindlustatud, on alati vastutav teile rahaliste haigushüvitiste, rasedus- ja sünnitushüvitiste ning isadushüvitiste maksmise eest. Need on hüvitised, mis asendavad haiguse tõttu saamata jäänud palka. Kõnealuseid hüvitisi makstakse vastavalt selle riigi eeskirjadele, kus te kindlustatud olete, olenemata sellest, kus te elate või viibite.

Lisateave

Tutvuge korduma kippuvate küsimustega, et teada saada, millised eeskirjad kehtivad teie juhtumi puhul.

Vajate veel abi? 

Ka te ei ole leidnud otsitavat teavet? Kas teil on lahendamist vajav probleem?

Esitage päring talituse Europe Direct vahendusel (00800 6 7 8 9 10 11)
Lahendage riiklike ametiasutustega tekkinud probleem (SOLVIT)
Õigusalane nõu portaali Teie Euroopa nõuandeteenistuselt

Jaga seda lehte