Tööhõive, sotsiaalküsimused ja sotsiaalne kaasatus

Analüüs, hindamine, mõju hindamine

© Bacho Foto / Fotolia

Euroopa ühiskond ja tööturud muutuvad kiiresti. Asjaomaseid muutusi kutsuvad esile mitmed tegurid, sealhulgas globaliseerumine, tehnoloogiline areng ja elanikkonna vananemine. 

Euroopa Komisjon osutab poliitikakujundajatele abi, analüüsides olulisi suundumusi ühiskonnas ja tööturul. Lisateavet saate selle veebisaidi järgmistest osadest: Tööhõivet ja sotsiaalvaldkonda käsitlevad analüüsid

Tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse valdkonna poliitika ja fondide hindamised ja mõjuhinnangud aitavad tagada selle, et ELi poliitikat kujundatakse ja õigusakte koostatakse avatud ja läbipaistval viisil, selle puhul võetakse arvesse parimaid olemasolevaid tõendeid ning neid toetab sidusrühmade igakülgne kaasamine. See aitab saavutada eesmärke minimaalsete kuludega. Lisateave: Hindamine ja mõjuhinnang 

Euroopa Komisjoni tellitud väljaanded (sh hindamisi toetavad uuringud ja mõjuhinnangud) tööhõive, sotsiaalküsimuste ja võrdsete võimaluste valdkonnas on sellel veebisaidil kättesaadavad väljaannete kataloogi kaudu.

Jaga seda lehte