Tööhõive, sotsiaalküsimused ja sotsiaalne kaasatus

Analüüs, hindamine, mõju hindamine

Analüüs, hindamine, mõju hindamine

Euroopa ühiskond ja tööturud muutuvad kiiresti. Asjaomaseid muutusi kutsuvad esile mitmed tegurid, sealhulgas globaliseerumine, tehnoloogiline areng ja elanikkonna vananemine.

Euroopa Komisjon osutab poliitikakujundajatele abi, analüüsides olulisi suundumusi ühiskonnas ja tööturul. Täiendava teabe saamiseks tutvuge palun käesoleva veebisaidi järgmiste rubriikidega:

Komisjon hindab ELi poliitika ja programmide toimet, et veenduda, kas need aitavad kaasa töökohtade loomisele ja sotsiaalsete probleemide lahendamisele ning edendavad võrdseid võimalusi. Täiendava teabe saamiseks tutvuge palun käesoleva veebisaidi järgmise rubriigiga:

Euroopa Komisjon avaldab igal aastal üle 50 uuringu. Enamikku neist rahastatakse ELi programmist PROGRESS. Euroopa Komisjoni korraldatavad uuringud tööhõive, sotsiaalküsimuste ja võrdsete võimaluste valdkonnas on kättesaadavad dokumentide andmebaasis.

Jaga seda lehte