Tööhõive, sotsiaalküsimused ja sotsiaalne kaasatus

Töövõimalused

Euroopa Komisjoni peakorter – Berlaymonti hoone

Peadirektoraadi tegevusvaldkonda kuuluvad küll tööhõive ja sotsiaalküsimused, kuid see ei tähenda, et me saaksime vahetult töökohti täita, välja arvatud juhul, kui tegemist on töökohaga meie peadirektoraadis. Peadirektoraat on osa Euroopa Komisjonist ning värbab oma töötajaid sama menetluse alusel.

Peadirektoraadis ja üldse Euroopa Liidu institutsioonides on võimalik töötada kas alalise ametnikuna või ajutise töötajana.

Töötamine alalise ametnikuna

Kui teid huvitab töö alalise ametnikuna, võite tutvuda Euroopa Personalivaliku Ameti (EPSO) veebisaidiga. Ameti ülesanne on korraldada avalikke konkursse, mille abil püütakse leida kõrgelt kvalifitseeritud töötajaid kõikide Euroopa Liidu institutsioonide teenistusse. Need institutsioonid on Euroopa Parlament, Euroopa Liidu Nõukogu, Euroopa Komisjon, Euroopa Ühenduste Kohus, Euroopa Kontrollikoda, Majandus- ja Sotsiaalkomitee, Regioonide komitee ja Euroopa ombudsman. Veebisaidil saate tutvuda taotlusmenetlusega ning leiate vastused sageli esinevatele küsimustele ja lingid täiendava teabe juurde.

Töösuhe ajutise töötajana

Kui teid huvitab ajutine töösuhe, võite leida siit kasulikku teavet erinevate lepinguvormide kohta

Muud võimalused

Meie peadirektoraat avaldab ka oma tegevusega seotud osalemiskutseid.

Jaga seda lehte