Tööhõive, sotsiaalküsimused ja sotsiaalne kaasatus

Töötamine teises ELi liikmesriigis

© Anya Berkut

Euroopa Liidu kodanikuna on teil õigus töötada või otsida tööd teises ELi liikmesriigis. Välismaal elab või töötab hetkel 17 miljonit ELi kodanikku. EL edendab Euroopa sotsiaalõiguste samba raames õiglaseid töötingimusi välismaal töötavate inimeste jaoks.

Sellelt veebisaidilt leiate teavet ELi piires liikuvate töötajate õiguste ning omakorda nendega seonduvate muude õiguste kohta. Samuti piirangute kohta, mida kohaldatakse ELiga hiljem ühinenud riikidest pärit töötajate suhtes.

Antakse lühiülevaade ka EList väljaspool asuvatest riikidest pärit kodanike õiguste kohta seoses ELi liikmesriigis töötamisega.

Samuti leiate teavet tingimuste kohta, mida kohaldatakse juhul, kui teie tööandja saadab teid töölähetuse korras ajutiselt oma tööd tegema teise liikmesriiki.

EURES-võrgustik oma rohkem kui 1000 EURES-nõuandjaga ning vabu töökohti sisaldavat teavet ning praktilisi nõuandeid pakkuv EURES veebiportaal on teie käsutuses, et saaksite leida töö ning valmistada ette suundumist välisriiki.

Ühendkuningriik

Ühendkuningriigi suhtes ja Ühendkuningriigis kohaldatakse üleminekuperioodil kõigis poliitikavaldkondades jätkuvalt ELi õigust. Praegu on ette nähtud, et üleminekuperiood lõpeb 31. detsembril 2020.

Jaga seda lehte