Tööhõive, sotsiaalküsimused ja sotsiaalne kaasatus

Eestis

(Ajakohastatud 2018)

Elus võib tulla ette olukordi, mil vajame tuge sotsiaalkindlustushüvitiste näol. Kui elate oma sünniriigis ja vastate asjaomastele nõuetele, on teil õigus hüvitisi saada. Samuti on teil õigus hüvitisi saada, kui olete ühe ELi riigi elanik ja kolite mõnda teise ELi riiki. Allpool saate teada, kas ja millistele hüvitistele teil on õigus ning kuidas hüvitist taotleda.


Tervis
Tööandja kindlustatud inimeste ravikindlustus

Töövõimetus
Tööõnnetused ja töövõimetust tekitavad tervisekahjustused
Puuetega inimestele mõeldud hüvitised
Töövõimetoetus

Pensionid
Toitjakaotuspension
Vanaduspension

Sotsiaalabi
Pension Eestist väljaspool elavale pensionisaajale
Riiklikud pensionid

Töötus
Töötuskindlustushüvitis

Alalise elaniku mõiste
Peamine elukoht

Peretoetused
Vanemahüvitis
Perehüvitised

Arvesse võib minna varasem kindlustusstaaž välismaal
Elatusmiinimum
Välisriiki kolimine

Jaga seda lehte