Tööhõive, sotsiaalküsimused ja sotsiaalne kaasatus

Euroopa abifond enim puudustkannatavate isikute jaoks (FEAD)

Euroopa abifond enim puudustkannatavate isikute jaoks toetab ELi liikmesriikide meetmeid, mis võetakse selleks, et pakkuda enim puudustkannatavatele isikutele toiduabi ja/või esmast materiaalset abi.

Asjaomane abi hõlmab toitu, riideid ning muid isiklikuks otstarbeks ettenähtud elutähtsaid kaupu, nt jalanõusid, seepi ja šampooni.

Materiaalne abi käib käsikäes sotsiaalse kaasatuse alaste meetmetega, nagu juhised ja toetus inimeste vaesusest väljaaitamiseks.

Riiklikud ametiasutused võivad samuti anda enim puudustkannatavatele isikutele mittemateriaalset abi, et aidata neil paremini ühiskonda integreeruda.

FEADi toetus aitab inimestel astuda esimesed sammud vaesusest ja sotsiaalsest tõrjutusest välja.

FEAD aitab enim puudustkannatavaid isikuid, pöörates tähelepanu nende esmastele vajadustele. See on eeltingimuseks töökoha saamisele või Euroopa Sotsiaalfondi korraldatavates koolitustes osalemisele.

Kuidas FEAD toimib?

Komisjon kiidab heaks riiklikud programmid ajavahemikuks 2014–2020. Nende alusel teevad riiklikud ametiasutused individuaalseid otsuseid, mis viivad abi kohaletoimetamiseni partnerorganisatsioonide (sageli vabaühenduste) kaudu. Sarnast toimimisviisi on juba kasutatud ühtekuuluvusfondide puhul.

ELi liikmesriigid võivad valida, millist liiki abi (toiduabi või esmane materiaalne abi või nende kahe kombinatsioon) nad soovivad anda. See sõltub nende endi olukorrast ning sellest, kuidas asjaomaseid kaupu saada ja abivajajatele jaotada.

Riiklikud ametiasutused võivad toidu ja kaubad osta ise ning tarnida need partnerorganisatsioonidele või rahastada asjaomaseid organisatsioone, et viimased saaksid vajalikud ostud ise teha. Partnerorganisatsioonid, kes ostavad toidu ja kaubad ise, võivad neid jaotada otse või küsida selleks abi teistelt partnerorganisatsioonidelt.

Partnerorganisatsioonid on avaliku sektori asutused või vabaühendused, kelle valivad välja riiklikud ametiasutused. Valiku aluseks on objektiivsed ja läbipaistvad kriteeriumid, mis on riiklikul tasandil kindlaks määratud.

Kokkuvõte rakendamisest riiklikul tasandil on esitatud FEADi koostatud riikide ülevaadetes

Kui palju rahalisi vahendeid on saadaval?

FEADile on ajavahemikuks 2014–2020 eraldatud üle 3,8 miljardi euro.

Lisaks sellele kaasrahastavad ELi liikmesriigid oma riiklikku programmi vähemalt 15% ulatuses omavahenditest.

Mis on õiguslik alus?

FEADi määrus võeti vastu aastal 2014. Seda muudeti lihtsustamise eesmärgil 2018. aastal – konsolideeritud versioon on veebis kättesaadav.

Kõik rakendusaktid ja delegeeritud õigusaktid võeti vastu enne 2016. aasta lõppu.

FEADi võrgustik

FEADi võrgustik loodi 2016. aastal ja see on avatud liikmesusega platvorm inimestele, kes pakuvad abi Euroopas enim puudustkannatavatele isikutele. Sinna kuuluvad:

  • riiklikud FEADi korraldusasutused;
  • FEADi rahastatud tegevuses osalevad või sellest huvitatud organisatsioonid;
  • ELi tasandi vabaühendused ja
  • ELi institutsioonid.

See on koht, kus jagada häid tavasid ja toetada uusi ideid.

Lisateave võrgustiku ja selle tegevuse kohta.

Jaga seda lehte