Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και κοινωνική ένταξη

Ειδήσεις 09/09/2016

Κοινωνική Ατζέντα αριθ. 45 – Δεξιότητες: μια νέα ατζέντα

Κατά τους επόμενους μήνες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αναλάβει δέκα πρωτοβουλίες για την εφαρμογή της Ατζέντας νέων δεξιοτήτων για την Ευρώπη, που ενέκρινε στις 10 Ιουνίου.

 

 

Η Κοινωνική Ατζέντα αριθ. 45 εστιάζει κυρίως

  • στην εγγύηση δεξιοτήτων (μέθοδος για την ενίσχυση των δεξιοτήτων ανάγνωσης, γραφής και αριθμητικής καθώς και των ψηφιακών δεξιοτήτων των ενήλικων εργαζομένων)
  • στον τρόπο ενίσχυσης του ευρωπαϊκού πλαισίου επαγγελματικών προσόντων.

Σε συνέχεια του προηγούμενου τεύχους για τους πρόσφυγες, παρέχει επίσης μια λεπτομερή παρουσίαση του σχεδίου δράσης για την ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών το οποίο ενέκρινε η Επιτροπή στις 7 Ιουνίου.

Διαδώστε αυτή τη σελίδα