Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και κοινωνική ένταξη

Ειδήσεις 30/03/2020

Κοροναϊός: Η Επιτροπή παρέχει πρακτικές κατευθυντήριες οδηγίες για τη διασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων σε νευραλγικές θέσεις

Σήμερα, η Επιτροπή εξέδωσε νέες πρακτικές συμβουλές για να διασφαλίσει ότι οι μετακινούμενοι εργαζόμενοι εντός της ΕΕ, ιδίως αυτοί που ασκούν επαγγέλματα νευραλγικής σημασίας για την καταπολέμηση της πανδημίας του κοροναϊού, μπορούν να φτάνουν στον χώρο εργασίας τους.

Ενδεικτικά, στους εργαζόμενους αυτούς περιλαμβάνονται οι εργαζόμενοι στους τομείς της υγειονομικής περίθαλψης και των τροφίμων, οι εργαζόμενοι που παρέχουν άλλες βασικές υπηρεσίες, όπως υπηρεσίες φροντίδας παιδιών ή ηλικιωμένων, καθώς και οι εργαζόμενοι σε νευραλγικές θέσεις επιχειρήσεων κοινής ωφελείας.

Μολονότι η απόφαση των κρατών μελών να επιβάλουν ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κοροναϊού είναι κατανοητή, αποτελεί εντούτοις επιτακτική ανάγκη να εξασφαλιστεί ότι οι εργαζόμενοι σε νευραλγικές θέσεις μπορούν να φτάνουν στον προορισμό τους χωρίς καθυστέρηση.

Οι κατευθυντήριες οδηγίες που δημοσιεύθηκαν σήμερα προσδιορίζουν ένα φάσμα εργαζομένων οι οποίοι ασκούν επαγγέλματα νευραλγικής σημασίας και για τους οποίους είναι απαραίτητο να εξασφαλιστεί ότι θα εξακολουθήσουν να μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα στην ΕΕ. Ο κατάλογος που περιλαμβάνεται στις εν λόγω κατευθυντήριες οδηγίες είναι απλώς ενδεικτικός.

Πέραν των ειδικών αυτών κατηγοριών εργαζομένων, οι κατευθυντήριες οδηγίες διευκρινίζουν επίσης ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να επιτρέπουν γενικά στους μεθοριακούς εργαζομένους να συνεχίσουν να διέρχονται τα σύνορά τους για να εργαστούν, αν οι εργασίες στον οικείο τομέα εξακολουθούν να επιτρέπονται στο κράτος μέλος υποδοχής. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να μεταχειρίζονται τους διασυνοριακούς εργαζομένους και τους εργαζομένους που είναι πολίτες τους με τον ίδιο τρόπο.

Όσον αφορά τους εποχιακούς εργαζόμενους, ιδίως στον γεωργικό τομέα, τα κράτη μέλη προτρέπονται να ανταλλάσσουν πληροφορίες για τις διάφορες ανάγκες τους σε τεχνικό επίπεδο και να καθιερώσουν ειδικές διαδικασίες που θα εξασφαλίζουν την ομαλή διέλευση των εν λόγω εργαζομένων, προκειμένου να ανταποκριθούν στις ελλείψεις εργατικού δυναμικού που προκαλεί η κρίση.

Οι εν λόγω κατευθυντήριες οδηγίες συμπληρώνουν τις προσφάτως εκδοθείσες

Διαδώστε αυτή τη σελίδα