Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και κοινωνική ένταξη

Επίσημα έγγραφα

Τα επίσημα έγγραφα για τα οποία έχει συμφωνήσει η διοικητική επιτροπή για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και οι αποφάσεις και οι συστάσεις της, υπάρχουν διαθέσιμα σε αυτόν τον ιστότοπο.

Αποφάσεις και συστάσεις

Έχουν εγκριθεί ορισμένες αποφάσεις και συστάσεις της διοικητικής επιτροπής, όσον αφορά τις διατάξεις των κανονισμών εκσυγχρονισμένου συντονισμού (για παλαιότερες αποφάσεις, δείτε τα σχετικά έγγραφα αυτής της σελίδας).

Άλλα επίσημα έγγραφα

Δομημένα ηλεκτρονικά έγγραφα (SED)

Οι κανονισμοί εκσυγχρονισμένου συντονισμού απαιτούν την ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των θεσμικών φορέων σε όλη την ΕΕ. Αυτό θα γίνεται μέσω του συστήματος EESSI. Έχουν σχεδιαστεί δομημένα ηλεκτρονικά έγγραφα (SED), η ανταλλαγή των οποίων θα γίνεται μέσω ηλεκτρονικών διαδικασιών (γνωστές και ως περιπτώσεις επαγγελματικής χρήσης (BUC). Με τον τρόπο αυτό θα γίνει ευκολότερη και αποτελεσματικότερη η ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ φορέων. Μέχρι το τέλος της διετούς μεταβατικής περιόδου, οπότε οι ανταλλαγές μεταξύ όλων των κρατών μελών θα γίνονται εξ ολοκλήρου ηλεκτρονικά, μπορούν να χρησιμοποιούνται τα SED σε χαρτί.

Φορητά έγγραφα

Τα πρώην έντυπα σε χαρτί «E-forms» καταργούνται στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμένου συντονισμού, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις τα στοιχεία που ζητούν οι πολίτες θα εκδίδονται με τη μορφή φορητού εγγράφου. Υπάρχουν συνολικά δέκα φορητά έγγραφα, μεταξύ των οποίων η Ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης ασθενείας. Εκτός από την κάρτα, τα υπόλοιπα είναι έντυπα σε χαρτί. Εκδίδονται από την 1η Μαΐου 2010, και θα συνεχίσουν να εκδίδονται ακόμη και μετά την μεταβατική περίοδο.

Κυριότερα συμπεράσματα των συνεδριάσεων της διοικητικής επιτροπής

Η διοικητική επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον τέσσερις φορές τον χρόνο. Για μεγαλύτερη διαφάνεια, οι αντιπροσωπείες συμφώνησαν να δημοσιεύουν τα κυριότερα συμπεράσματα των εν λόγω συνεδριάσεων εδώ, αρχής γενομένης από τη συνεδρίαση του Ιουνίου 2016.

Δεν υπάρχουν σχετικές ειδήσεις τους τελευταίους έξι μήνες.

Διαδώστε αυτή τη σελίδα